DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 80     <-- 80 -->        PDF

1. Ocjena opasnostni od požara
Ovisno od biljnog pokrova i frekvencije kretanja i zadržavanja ljudi,
na dubrovačkom području su jedni predjeli više drugi manje ugroženi od
požara. Da bi se pojedine aikcije zaštite usmjeravale, posebno za vrijeme
požarno opasne sezone, tamo gdje je veća ugroženost, teritoriju općine smo
podijelili na deset zona ugroženosti koje se međusobno znatno razlikuju
(nipr. priobalna konavoska sa 27% slučajeva požara, dubrovački otoci sa 4%).


Za vrijeme ljetnog sušnog perioda ocjenjivanje opasnosti od požara
smo organizovali u vidu pojačanog nadzora ´naročito u ugroženijim zonama.
Lugarsko osoblje je, uz saradnju milicije, zaduženo da konstantno patrolira
i vrši upozorenja o opasnosti pušenja, zabrani loženja vatre po motorizovanim
turistima i paljenje korova po domaćim ljudima, zabrani divljeg
kampiranja itd.


Inače, korištenje faktora ikoji utiču na ipojavu i intenzitet šumskih
požara i aparata određivača stupnja opasnosti spadaju u domenu prethodnog
proučavanja istraživačke službe koja ne postoji, jer značaj i potreba istraživanja
ovih problema nije dovoljno sagledana do danas.


2. Uzgoj no zaštitni radovi
Iako su ovi radovi od izuzetne važnosti i sa stanovišta preventive na
zaštiti šuma od požara, na njima je nedovoljno rađeno zbog pomanjkanja
sredstava. Ustanova za šumarstvo je minimalnim sredstvima u najvrijednijim
sastojinama društvenog vlasništva radila protupožarne prosjeke, čišćenja
i prorede (otok Jakljan, Podžar i Supavlovica kod Stona, sastojine u
Topolom, Bosanka više Dubrovnika i dr.).


Izuzetno težak problem ovoga vida zaštite su turistički vrijedne šume


(1.260 ha borovih šuma, 265 ha makije). Za šumsko uzgoje i zaštitne radove
kroz desetogodišnji period potrebna su godišnja sredstva od din. 950.000.
Realno gledano, mogućnosti su manje pa bi se i s 50% ovih sredstava dosta
učinilo na zaštiti od požara turistički vrijednih šuma.
3. Mjere sprečavanja nastajanja požara
Analizom uzroka nastajanja požara u periodu 1960 — 1975. utvrdili smo
da je 23% požara nastalo paljenjem korova na obradivim površinama. Zbog
toga je 1972. godine Skupština općine Dubrovnik donijela novu i pooštrenu
Odluku o mjera im a za zaštitu poljoprivrednog zemljišt
a o d požar a po kojoj je zabranjeno (paljenje korova u vremenu
od 15. V, do 15. X, a od 16. X do 14. V dozvoljeno je samo po odobrenju
mjesne zajednice. U zadnje tri godine za prekršaje po ovoj Odluci podnijete
su 203 prijave i kažnjeno je 184 prekršioca uz napomenu da je u istom
periodu bilo 13 požara izazvanih paljenjem korova. Ovi podaci nas upozoravaju
na potrebu poduzimanja mjera, prvenstveno putem propagande, protiv
paljenja korova u letnjem periodu, jer je to danas najopasniji uzročnik
požara vegetacije zbog gustoga travnog pokrova.