DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U prvome razdoblju svoga izlaženja donosi šumarski list, osim društvenih
vijesti i stručnih rasprava, i prijevode značajnijih radova iz stranih
časopisa. Kasnije, razvojem šumarske znanosti u Hrvatskoj i u drugimdijelovima naše domovine, donosi sve više vrijednih znanstvenih radova
i postaje tražen u znanstvenim šumarskim krugovima širom svijeta. Takvojafirmaciji Šumarskog lista posebno su pridonijeli Levaković i Ugrenovićkoji su kao renomirani znanstvenici svjetskog glasa uređivali naš časopis
na takav način da je dosegao zavidnu međunarodnu razinu.


Šumarski list je u svojoj stogodišnjoj povijesti bio javna šumarska


tribina na kojoj su se iznosila stručna mišljenja, a često i vrlo oštre kritike


uperene protiv onih koji su težili uništavanju našeg šumskog fonda kako


bi ostvarili velike profite. U jednom vrlo nepovoljnom razdoblju za šumar


sku struku velike zasluge ima u tome smislu UGRENOVIĆ koji je otvoreno,


argumentirao i oštro napadao težnje za devastacijom naših šuma.


Rat i okupacija Zemlje u razdoblju od 1941—1945. odrazili su se vrlo


nepovoljno na obim i kvalitetu sadržanja Šumskog lista. Suradništvo je,


pritisnuto okupatorskim terorom, palo na minimum.


Vrlo značajnu ulogu dobiva Šumarski list iza oslobođenja naše Zemlje.


U razdoblju obnove razorene domovine šumarska i drvarska struka imaju


jednu od vodećih uloga u privrednim kretanjima. U takvim prilikama stručno


glasilo dobilo je uveliko na važnosti i u tome razdoblju zabilježena je naro


čito živa suradnja te izmjena stručnih misli. Ta živost odrazila se u brojnim


stručnim i znanstvenim radovima koji su znatno pridonijeli rješavanju


mnogih ključnih problema u šumarstvu i drvnoj industriji čitave Jugoslavije.


Suradništvo u Šumarskom listu i to posebno suradništvo pisaca stručnih


članaka iz privredne problematike, problem je s kojim se susreću svi ured


nici i redakcijski odbori od rođenja našeg časopisa do danas. Interes za


suradnike iz privrede ima svoje duboke razloge, jer prelazeći godište za


godištem našeg stručnog časopisa, vidimo da su stručni i znanstveni članci


koji su stigli s terena, u najviše slučajeva značili pokretanje krupnih i


ključnih problema struke. Takvi članci davali su živost struci i unosili


korisne nemire.


U tome smislu učinjen je prošle godine korak za kojega smatramo


da će uroditi plodom. Izabran je terenski redakcijski odbor od osamnaest


članova te međurepublički s po jednim članom iz svake republike, članovi


terenskog redakcijskog odbora djeluju u svim značajnijim područjima naše


Republike i neki rezultati takve organizacije danas su već vidljivi.


Možda nismo skromni ako na kraju kažemo da smo ponosni na naših
proteklih stotinu godina kako s obzirom na stručnu i znanstvenu tako i
na društvenu ulogu našeg časopisa, te da predvidimo budući vrlo značajan
uspon naših struka koje će u narednom razdoblju primiti ulogu koja daleko
prelazi okvire onoga što još danas smatramo šumarstvom. Šumarstvo već
danas predstavlja privrednu granu za koju se posebno zanima, ne samo
društvena zajednica nego svaki naš čovjek. Zeleno blago s kojim upravljamo
i koje čuvamo nije zanimljivo samo kao sirovina. Uloga šume u
zaštiti okoliša te u estetskom i higijenskom smislu postaje sve veća. I u tome
novom svjetlu uloga Šumarskog lista poprima veće razmjere od dosadašnjih.


Urednik dr. BRANIMIR PRPIĆ


6