DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Požari u maslinjacima 1969—1971, i 1973—1975:


Opožarena Uništeno


Slučajeva


površina stabala Primjedbe
broj ha broj


Godišnje od 534 kom.


Za 6 god. 53 82 19.604


(1969) do 7851 komad


Godišnje 9 14 3.267


(1971).


U maslinjacima nije bilo požara 1972. godine, a u razdoblju 1960—1968
bilo je požara, no propustili smo da ih blagovremeno evidentiramo, jer
nismo uočavali opasnost uništavanja maslina vatrom.


Štete od požara u maslinjacima su utoliko teže što obnavljaju zbog nezainteresiranosti vlasnika iz ekonomskih razloga, pa opožarene
maslinjake može smatrati definitivno izgubljenim.


TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA


Općina Dubrovnik obuhvata uski, oko 100 ha dugi, priobalni pojas s
poluotokom Pelješac dužine 60 km, do granice sa općinom Korčula. Takav
položaj i brdoviti reljef predstavljaju znatne teškoće za organizaciju i provođenje
pojedinih mjera zaštite od požara (dojavna služba, patroliranje,
brzina intervencije itd).


Odnos društvenih šuma prema privatnim je u omjeru 1 : 4. Nemamo
većih kompleksa društvenih šuma što onemogućava bolje gospodarenje i
provođenje efikasnijih mjera zaštite od požara. Osim toga su najvrednije
borove šume društvenog vlasništva manjih i malih površina i okružene
manje makijom više garigom. Zbog ovih činjenica mjere za zaštitu šuma
od požara ne mogu se provoditi za društveno odvojeno od privatnih.


Zaštita šuma od požara tek od 1970. postepeno postaje sve više općedruštvena
briga komune koja od 1972. izdvaja znatna sredstva u te svrhe.
Na primjer, za zaštitu šuma u 1976. je u budžetu Općine odobreno din
1,073.510 (7,5"o od boravišne takse u iznosu din 707.5Q0 i od premija za
osiguranje od požara DOZ-a din. 366.510). Međutim, ova sredstva se koriste
samo za nabavke i održavanje osnovnih sredstava i opreme vatrogasnih
jedinica te troškove gašenja i, u manjoj mjeri, na patrolnu službu i propagandu,
dok do sada nije bilo razumjevanja za preventivne radove u
šumama.


Obzirom da zaštita šuma od požara odnosno vegetacije u širem smislu
obuhvata niz mjera tehničke i organizacione prirode to ćemo, za područje
dubrovačke općine, pokušati da prikažemo današnju organizaciju protupožarne
službe i prijedloge za njego poboljšanje.