DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 76     <-- 76 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


ORGANIZACIJA ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA
NA DUBROVAČKOM PODRUČJU


M. SIMUNOVIĆ, dipl. ing.
Dubrovnik


ZNAČAJ ZAŠTITE VEGETACIJE OD POŽARA


Specifičnost šumske vegetacije Krša ogleda se u degradiranom karakteru
šuma koje zauzimaju velike površine u odnosu na druge kategorija
zemljišta.


Struktura šuma na dubrovačkom području bez otoka Mljeta je:


u ha


Vrsta Borove Šikare Makija Garig Svega
vlasništva šume
Društvene 1.089 1.134 6.755 855 9.833
Privatne 5.456 13.987 19.131 3.823 42.397
Ukupno 6.545 15.121 25.886 4.678 52.230


Vrijednost degradiranih šuma nije u produkciji drveta kao sirovine za
industrijsko korištenje već u općekorisnim funkcijama koje u stanovitim
slučajevima poprimaju sasvim određeni ekonomski izraz (turizam, elektroprivreda,
vodoprivreda i dr.).


Poseban značaj, danas manje ekonomski ali zato karakterističan za
mediteranski pejzaž, imaju masline. Prema statističkim podacima za 1973.
godinu maslinjaci zauzimaju površinu od 4.235 ha s 842.711 stabala. Površina
i broj maslina ukazuju na činjenicu da se radi o značajnim nasadima kojima
svakako treba osigurati i zaštitu od požara.


Obzirom da su degradirane šume i maslinjaci od izuzetnog značaja za
zaštitu čovjekove sredine i da su podjednako ugrožene od požara, to zaštitu
šuma od požara ne možemo lučiti od problema zaštite maslinjaka od požara.
S toga smatramo da se kod nas postavlja problem zaštite od požara ne samo
šuma već vegetacije u širem smislu i sa toga aspekta ćemo razmatrati ovu
problematiku.