DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 73     <-- 73 -->        PDF

i W 12. Vt 16 is 20 n zh


Č A S O V I


SI. 4. Bilans dugotalasnog zračenja u asocijaciji Abieto-fagetum


na Goču


Na slici br. 2 prikazan je pomoćni dijagram za korekturu dugotalasnog
zračenja u vezi razlike d = tv — t, (° C), koji je nacrtan na osnovu funkcije
4 crTyS (efektivno izračivanje zemljišta).


Da damo jedan primer. Neka temperatura vazduha iznosi 15c C. temperatura
šumskog zemljišta 10° C (d = 10 — 5 = 5° C), a relativna vlaga vazduha
u šumi neka iznosi 60%. Na dijagramu na slici br. 1 idemo horizontalom
15° C. u desno do presecišta sa krivom U = 60%, gde zatim na apscisi
nađemo vrednost bilansa dugotalasnog zračenja vazduha Sv = — 0,119 gr.
cak/cm.-/min.