DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Prema jednačini (4) napravljen je dijagram koji je prikazan na slici br. 1.
Vrednosti temperature vazduha (ordinata) su date u ° C. Za vlagu vazduha
možemo da koristimo ili kose linije parcijalnog pritiska vodene pare e (mm.
Hg.) ili krive relativne vlage vazduha (%). Dijagram važi za vedro nebo.


Moguće vrednosti izračivanja vazduha, kako se iz dijagrama vidi, ograničene
su sa tri strane. Desno dolje pritiskom vodene pare (e = 0 mm.Hg.),
levo sa strane punim zasićenjem vazduha (U = 100%), ali su vrednosti ograničene
i sa gornje strane, gde su linije U i e sve gušće. Neograničeno povećanje
vlage vazduha ne dovodi do neograničenog povećanja dugotalasnog
izračivanja atmosfere.


SI. 3. — Bilans dugotalasnog zračenja u asocijaciji Abieto-fagetum
na Goču