DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Ako razliku između apsolutne temperature vazduha i zemljišta označi


mo sa:
Tv — T.„ = d ili
Tz = Tv -d (5)


to
posle unošenja ove relacije u jednačinu (2) dobivamo:Sy = Sz = Sv — U daljem razvijanju ove jednačine možemo izraz (1 )4 da zameni4d
Tv
mo izrazom (1 — ), pošto je razlomak d/Tv mnogo manji od jedinice, pa
TT
dobivamo:
4d
S, = Sv — Tv


Izraz 4 aTv3 d nazivamo efektivnim izračivanjem zemljišta.
Ako se temperatura vazduha u šumi kreće između —10° C i +30° C.
(263—303° K.), tada će se vrednost efektivnog izračivanja zemljišta kretati
između 0,0054 do 0,0101 gr.cah/sm.-Vmin. Kolebanje temperature gornje površine
zemljišta od d = 1° C. menja dugotalasno izračivanje zemljišta pro-
sečno za 0,007 g.cal./cm2/min.


dt-\
1 3 4 5 6 7 a 9 <0
I


1
_T / / / <(


~T
/ /
II1
/////
1 7/
/ / /


1 71
j ´


j1
/II/ /*


_


1
//////
12


o


f /1


*. l_ T11
/
/


< (S-J


T |J
1 i / i /i / /


t1
J


r>
1 / 1 / /


D
/] 15


/ 1// \ 1 ´ 1 i
<
1
1
//// / /


pL


7


7
14


S 5


/
/ /


/ / /L -J 111
// // (5
\1


,


If/
// y


—5 7
/ ´ ^ * / /
I\
////////


If/
/
/ t-j-^.


-10 5 L
—l—A Lf 4 1


1


/ 1 /


0,01 0,02. 0,03 0,04 Ql)5 Q06 0,07 0,06 0,09 ÜJ0


EFEKTIVNO IZRAČIVANOE ZEN141ŠTA (cjr.cal! /cm1/min.)


SI. 2. — Pomoćni dijagram za korekturu dugotalasnog zračenja