DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gde je:


Tv = apsolutna temperatura vazduha (°K.)
e = parcijalni pritisak vodene pare u vazduhu (mm.Hg.)
a , b , c = konstante koje su odredili Bole i Falkenberg (3).


Kompletna jednačina glasi:


G = — Sv = oTv4 (0,180 + 0,250 lO-M^) (4)


Ova jednačina daje prosečne vrednosti a stvarne vrednosti faktora Sv
od izračunatih vrednosti mogu da se razlikuju najviše za ± 10%. Odstupanja
veća od 10% javljaju se samo u 2% svih merenja, pa je za većinu praktičnih
zadataka ova tačnost sasvim dovoljna.


-0,10 -0# -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 -Ü.16 -0,17 -0,8


BILANS DU60TALASN0e ZRAĆEN0A VAZPUHA
( ^rcoL t an1) min)


SI. 1. — Dijagram protiw.racenja atmosfere