DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SG „HRAST" VINKOVCI
šušci od 1950.-1974.god.


HRAST
BRIJEST I OTL
JASEN
ŠUŠCI UKUPNO


nakon veoma jakog napadaja pipe gotovo niti nema i jasen se tada oporavlja,
a zatim ponovno dolazi do gradacija, koje su u pravilu veoma duge. Od 1966.
pa sve do 1973. god. pipe je bilo u svim šumama, a jaka je zaraza bila u gospodarskim
jedinicama Desičevo, Vrbanjske šume, Trizlovi—Radiševo i drugima.
Zadnje dvije godine jasen se je vidno oporavio, a pipe gotovo i nema.


Godine 1954. do 1956. bile su ekstremno vlažne. Tada je veći dio šuma
bio pod poplavnom vodom, neke čak veoma dugo (Kusare). U prošlom 25-godišnjem
razdoblju bilo je nekoliko poplava, uzrokovanih visokim vodama
Save ili zbog prekomjernih oborina. Jedna od jakih poplava bila je i 1970.
god. Voda je tada stajala u većem dijelu šuma od siječnja do lipnja. Slijedeća
pak 1971. god., kako je već rečeno, bila je ekstremno sušna.


O štetnim utjecajima ekstremnih klimatskih faktora, zatim čovjeka kao
i drugih biotskih faktora do sada je mnogo pisano. Ovdje podsjećam na
»Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije«, izdan 1974.
god., u kom se raspravlja problematika upravo spačvanskog područja. U
njemu su Dr Vajd a u članku »Uzročnici sušenja slavonskih šuma«, Dr
Androi ć u članku »Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma«
i Dr Spai ć u članku »Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne
Slavonije« na iscrpan način osvijetlili mnoge činioce, koji utječu
na pojavu sušenja hrasta, jasena i brijesta.


Brijest je praktički nestao iz ovih šuma 60-tih godina i masa brijesta,
koja se još uvijek iskazuje u sušcima, pretežno otpada na mlađe dobne razrede
odnosno na debljine do 20 cm prsnog promjera. Rijetko se još može
naći deblje brijestovo stablo.