DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 65     <-- 65 -->        PDF

god. i 4. između 1970.—1975. god. Treba napomenuti da je gradacija 1953.—


1958. dosegla jak intenzitet u srednjoj i zapadnoj Slavoniji, dok je u istočnoj
Slavoniji tj. na području, o kojem je ovdje riječ, bila slabo izražena. U
prvoj gradaciji 1948. i 1949. godina bile su izrazito suhe u vegetacijskom periodu,
a 1950. je bila sušna u cjelini. Nema sigurnih podataka o pojavi mrazovaca
u tome periodu, ali se može pretpostaviti da su šume spačvanskog
bazena i tada bile jače zaražene ovim štetnicima.


Druga (za ovo područje) zaraza gubara, a istovremeno i mrazovaca, traje
od 1963.—1967. god. Ovoj gradaciji prethodile su sušna 1960. god. u toku vegetacije,
izrazito sušna 1961. u toku cijele godine i nešto manje, ali ipak
sušna 1962. god.


Treća gradacija gubara traje od 1970. god. Ona je pri kraju. U jesen
1975. god. samo još u pojedinim šumama (na oko 1.727 ha) bilo je preko
50" ,| zaraženih stabala. U tom periodu mrazovci se nalaze u prenamnoženju
na većem dijelu spačvanskih šuma. U početku ove treće gradacije
također je jedna ekstremno sušna godina — 1971. Te je godine takom vegetacijskog
perioda u Županji palo 188 mm, a u Vinkovcima 219 mm oborina,
a tokom cijele godine u Županji 432 mm, a u Vinkovcima 451 mm. Prosjek
za ove mjerne stanice kreće se oko 650 mm godišnje ili 360 mm za vegetacijski
period.


Od defolijatora jasena javlja se jasenova pipa, koja je gotovo permanentno
prisutna. Ona je 1955. i 1956. te 1962. i 1963. god. veoma jako napala
jasen tako da on nije prolistao sve do VII mjeseca. Jednu do dvije godine


Ukunno šušci
Godina hrast jasen brijest svih vrsta Primjedba
sječe 3 3 3


1950 35-409 5.933 37.151 78.697
51 64.017 10.108 37.366 117.558
52 19.468 2.580 14.060 38.389
53 30.259 4.623 21.075 62.710
54 55
25.894
19.794
7.986
5.922
18.257
8.713
59.757
42.431
56 57 58
16.934
23.356
14.610
15.323
8.111
692
4.027
i.030
307
44.512
62.014
39.390
59 9.466 4.084 993 16.312
I960 12.779 10.919 1.114 32.294
61 3.485 1.486 18 11.514
62 3.533 2.223 725 7.289
63 4.164 1.729 1.669 9.181
64 4.538 5-038 2.653 15.234
65 21.803 9.618 3.777 37.71.4 ciklon
66 17.660 5.812 10.300 35.000
67 7.901 8.231 14.455 31.311
c,y
69
4.244
5.533
1.771
777
25.573
19.178
33.738
29.663
1970 7.279 534 20.026 27.938
71 ´1.576 270 19.920 26.233
72 15.693 819 19-495 36.871
73 74
11.722
27.785
248
1.345
13.824
6.042
26.497
39.200
Ukupno 411.907 116.182 3OI.748 961.477


Tab. 2. — Podaci o posušenoj drvnoj masi u pojedinim godinama


u razdoblju 1950—1974. god.