DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 64     <-- 64 -->        PDF

äü »Hrast« ´ o...´ *.„,...,. 116.io:5 j»l.?4ö

Tab. 1. — Podaci o ukupno posušenoj drvnoj masi u pojedinim
gospodarskim jedinicama u razdoblju 1950—1974. god.


masa posječenih sušaca po gospodarskim jedinicama u razdoblju 1950.—1974.
god. te masa posječenih sušaca po vrstama drveća u pojedinim godinama na
čitavom području. Radi lakše preglednosti o sušenju po godinama i vrstama
drveća prikazani su i grafički.


Iz grafikona se vidi da u promatranom 25-godišnjem razdoblju postoje
dva izrazita perioda sušenja hrasta. Prvi je od 1950.—1960. god. i za njega je
već rečeno da nema sigurnih podataka o stvarnim sušenjima, ali da se spominje
pojačano sušenje od 1950.—1953. god. Drugi period počima 1972. god.
i traje sve do danas, a pokazuje tendenciju stalnog povećanja mase sušaca.


Za jasen se ne bi moglo reći da postoje izraziti periodi pojačanog sušenja
osim 1953.—1957. i možda 1965.—1967. god.


Kod brijesta je evidentno da je sušenje bilo veoma intenzivno od 1950.—
1956. i zatim ponovno od 1966. do kraja promatranog razdoblja tj. do 1974.
godine.


God. 1965. veći dio šuma ovog bazena zahvatio je jaki ciklon. On je
izvalio i izlomio oko 48.000 m» drvne mase, koja je posječena i izrađena u
1965. i 1966. god. Ovo treba uvažiti promatrajući u tabelama impresivne brojke
posušene drvne mase. U stvari znatnijeg sušenja hrasta i jasena u te dvije
godine nije bilo.


Pokušao sam komparirati utvrđene podatke o sušenju s podacima o defolijaciji
i suši odnosno poplavi.


U Hrvatskoj su od 1945.—1975. god. bile četiri gradacije gubara i to: 1.
između 1945.—1950. god., 2. između 1953.—1958. god., 3. između 1963.—1967.