DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 63     <-- 63 -->        PDF

SUŠENJE HRASTA, JASENA I BRIJESTA U RAZDOBLJU 1950—1974. GOD.
NA PODRUČJU ŠG »HRAST«, VINKOVCI


Dipl. ing. Borislav JUREŠA


ŠPP »Slavonska šuma«, Šumsko gospodarstvo »Hrast«, Vinkovci


SAŽETAK


Pojačano sušenje hrasta u šumama spačvanskog bazena zadnjih nekoliko
godina ponukalo je autora da prikupi podatke o sušenjima hrasta, jasena i
brijesta u razdoblju zadnjih 25 godina. Podaci su uzeti iz »Iskaza izvršenih
sječa«. Iz podataka tabela i grafikona vidljivo je, da se u tom periodu posušilo
blizu milijun kubnih metara drvne mase, od čega blizu polovice otpada
na hrast.


Od 1954. godine do danas na ovome području bile su tri gradacije gubara
i mrazovca, koje su uvijek koincidirale s 2—3 sušne godine. Najveći broj
sušaca nastao je 1—2 godine nakon najjačeg brštenja gusjenica. Za vrijeme
svake gradacije u najugroženijim i najvrednijim šumama vršeno je aviokemijsko
suzbijanje štetnika. Rezultati suzbijanja pa i posljedice nisu bile
uvijek jednake. To je rezultiralo iz različitih pristupa svakoj akciji, prije
svega s obzirom na veličinu zahvaćene površine a zatim i o drugim faktorima.


Pojačano sušenje hrasta u šumama spačvanskog bazena, koje je ponovno
započelo 1972. god. i nastavlja se sve intenzivnije, ponukalo me je da prikupim
podatke o ranijim sušenjima na ovome području i da ih usporedim
sa sadašnjima. U tu svrhu iz »Iskaza izvršenih sječa« izlučio sam podatke o
posječenoj drvnoj masi sušaca u pojedinim gospodarskim jedinicama, počevši
od 1950. god. pa sve do sada (1975. god.). U periodu od 1950. — 1960.
god. šušci nisu bili posebno iskazivani u svim šumarijama odnosno gospodarskim
jedinicama već često zajedno s redovnom proredom, ali se u opisu
vidi da je naročito u periodu 1950. — 1953. god. bilo veoma mnogo sušaca
u svim šumskim predjelima. U to su vrijeme takve prorede nazivane sanitarnim,
a osim sušaca uklanjani su polusušci, rakasta, suhovrha i druga
bolesna stabla. Jedino se za brijest može sa sigurnošću tvrditi da je u to
vrijeme u velikim količinama propadao od holandske bolesti te da se podaci
odnose isključivo na sušce.


U ovome članku iznosim podatke o sušenju za hrast, jasen i brijest kao
glavne vrste drveća. Ostale vrste neznatno sudjeluju u masi sušaca kao uostalom
i u drvnoj masi sastojina. Iz priloženih se tabela br. 1 i 2 vidi ukupna