DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 6     <-- 6 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


0. Piškori ć : Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista (87)
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
S. Orlić : Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975) (97)
B. T k a 1 č i ć : Radni sastanak šumarskih i lovnih inspektora Hrvatske (99)
K. Angelov : VII Savezno natjecanje učenika šumarskih škola (100)
A. F r k o v i ć : Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline (102)
ZAŠTITA PRIRODE
A. Frković : Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice (103)
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


1. Dekani ć : Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske (106)
STRANA STRUČNA LITERATURA
S. Bertović : Buchtitel: Weltforstatlas (107)
I. M i k 1 o š : Boletin del Servizio de defensa contra piagas e inspecciön Fitopatolögica (108)
DRUŠTVENE VIJESTI
Zapisni k 19. sjednice Upravnog odbora SIT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske (109)
IN MEMORIAM


M. Majkić: Doric Ivan (112)
NASTAVAK
MALE ŠUMARSKE KRONIKE
U SLIJEDEĆEM BROJU


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.