DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U vezi sa sušenjem u Institutu se vrše vrlo opsežna terenska i laboratorijska
fitopatološka i entomološka istraživanja. Prema prvim nalazima uzročnik
sušenja na lokalitetu Zagorje, Izimje, Odra i Velika Buna je gljivično
oboljenje iz roda Verticicladiella, a na lokalitetu Dugave iz roda Graphium i
Armillaria (4). O tim rezultatima govori se u posebnom radu.


DINAMIKA SUŠENJA STABALA


NA POKUSNOJ PLOHI U>


VILIKOJ BUNI


oeooeoooosoeso


eeoooooöeeeooo ee oo


©eoeoooeeooooo


eooe


©ooeooeeoooooo © O06


ooeoooeoeoeooo


e©oo


ooooeooooooooo


o oo©


ooooseooooeooo


oeoo


ooee©©oooooooo


eeo©


ooeeooeeeooooo


oo oo


oooeooooooeooo


o O09
©oeooooooooooo


© ooo


ooooeoooooooo©


o ooo


oooooooooooooo


oeoo


ooooeeeooooooo


ooo*


eeo*


oo©o©»ooo©oe©o


oooo


©©eoeeoeeoe©©


oeoo


G6oeo0SĐeo«0oo


ooo*


eooeeeeeeeoeoo


eeo©


ooeooeoeeooooo


oo o©


OOOQQ0OOOOOOOO oo*e
ooooteoteoeooo


oooo
ooeettoosooooo


oeoo
00©©00©SOOOO©0 oooo


ooo*


000©0©©000©000


oooo


©©©©©©©oooooo OO0O


0OI3O«O0OOOOO09 OOOO
OOO»OGOO0OOOOO ©ooo
oooooooooooooo


oooo


oooo


00000*00000900 eooo


eo®o


ooooeeeeeeeeo


oeoo


000000000*000 oooo


00(90600000000


oeoo


00000000900000


oooo


oooooooooooooo ooo


oooo


0000*00*009000


oooo


O©00**O©oooooo


oooo


0000*000000000


oooo


oooooo»oooooo© eoo o
0600*00*000000 oooo


0090(060000006


© „„„„i ,


oo**©ooooooooo


0 .,„».„,,


©


oooooooooooooo O ..»...,o


oeoo


eooe


0 0 0
e*e e
oe e*


oeeo


eeo*


oooo


oo


ooo


oeoo


ee oo


ooo»


eeo«


o»oe


oeoo


©eo


e©o©


ooo»


oo*e


©ooo


eoo*


oooo


ooo*


oooo


©ooo


oooo


ooo


oooo


eooo


GOOO
OO 0
eooo


90*0
oooo


eo eo


ooo


oooo


oooo


oooo


ooe o


ooe o


oooo


eeo o


eooo


09
0*90
ooe*


oooo


eeo»


o»»o


oo**


ooo


oooo


eooo


ooo»


ee®»


o »oe
oooo


eo«
eeo*


oo*


oo »o


ea


eeo»


oooo


ooo»


oeoo


eeo»


oooo


o»o


oooo


oooo


eooo


e»»o


oeeeoeoo


oooo


ooo


ooo©


oooo


ooo©


oooo


oooo


©ooo


Na primjernim plohama, kako smo već spomenuli, pratili smo dinamiku
sušenja stabala u toku vegetacije 1973. god. i 1974. god., a u skladu s našim
stupnjevima. Prikupljeni podaci su prikazani u tabeli 4 i na grafikonu 2, u
apsolutnom iznosu i relativnom odnosu (zdrava-bolesna). Dinamika sušenja
stabala na lokalitetu Velika Buna i Izimje (samo četiri centralna reda) prikazana
je još i na grafikonu 3, i to: (a) početno stanje, (b) na koncu vege