DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 58     <-- 58 -->        PDF

DINAMIKA 5UŠINJA STAIALA


H


--i


_q__,„,_


>--1


POSTOTAK SUHIH STABAL


VI VII VII J VIII IX »I««.


REZULTATI I DISKUSIJA


Prvi simptomi sušenja manifestiraju se u promjeni boje iglica, krošnja
poprima svijetložutu boju i izgleda prosvijetljena. Terminalni i postrani izbojci
ne tjeraju, ili, ako potjeraju oni ne pokazuju normalan rast, a iglice
na njima su klorotične i vrlo kratke. Ubrzo iza toga iglice potpuno požute,
venu i konačno poprimaju smeđecrvenu boju, i ne otpadaju s izbojka. U
pridanku debla takvih stabala javlja se karakteristično zadebljanje s raspucanom
korom koja je tamnosmeđe do crne boje.


Naša dosadašnja zapažanja ukazuju na postojanje korelacije između vlage
u tlu i pojavu sušenja borovca. Naime, na svim lokalitetima sušenje je
najintenzivnije u depresijama i u podnožju padine, gdje je navlaživanje
jače izraženo.


Pedološka istraživanja su pokazala (4), da se stabla suše na prethodno
obrađenom pseudogleju (Izimje, V. Buna i Odra) i na tlu u prirodnom stanju
(Dugave i Zagorje), i da mikroreljef, koji vrši preraspodjelu obormske vode,
utječe na intenzitet sušenja. Ispitivanje ishranjenosti borovca na pokusnim
plohama pokazalo je slabu opskrbljenost sa Ca i N kod suhih primjeraka (5).


Provedene analize primjernih stabala pokazale su da nema značajne razlike
između zdravih i suhih primjeraka u razvijenosti debla i grana, i u
dubini zakorjenjavanja (t test). Površina angažiranog tla kod zdravih primjeraka
u odnosu na suhe bila je veća za 20%>. Odnos između angažiranog
tla i projekcije krošnje je kod zdravih primjeraka 2,6 : 1, a kod suhih 1,7 : 1.
Ovi podaci ukazuju na slabije razvijeno postrano žilje kod stabala koja su se
posušila (4).


56