DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Taksacijski podaci dendrometrijskih analiza stabala
(srednje sastojinsko stablo bez kore)


Visina Prsni promjer Drvna masa deblovine


Starost


Prirast Prirast Prirast


Stabla Stabla Stabla


Vrsta


PoDrec. 1 Tekuć. Popreč. [ Tekuć. Poprečni Tekući
»_god_ . m cm gm mm gj mJ


a) Usporedni prikaz za američki borovac po dekadama
Tabela 2.


10 4,1*8 44,8 44,8 5,20 5,2 5,2 0,0082 0,00082 0,00062
20 11,82 59,1 73,4 16,20 8,1 11,0 0,1259 0,00629 0,01176
30 17,30 56,7 55,7 27,97 7,6 6,8 0,3773 0,012258 0,02546
40 19,59 49,2 35,0 27,52 6,8 4,9 0,6071 0,015170 0,02650
b) Usporedni prikaz glavnih vrsta u 40. god.
Tabela 3.
AB 19,6 49,2 35,0 27,5 6,8 4,9 0,6071 0,01517 0,02650
ZD 23,2 58,1 38,5 25,2 6,3 6,2 0,5668 0,01417 0,01873
EA 20,4 51,0 31,6 23,5 5,9 3,6 0,4602 0,01151 0,01810
OB 18,0 45,1 34,8 20,1 5,0 4,0 0,3140 0,00785 0,01472
OS 17,7 44,4 37,7 19,6 4,9 4,7 0,2960 0,00986 0,01608
CB 15,8 39,5 33,1 15,1 4,8 3,4 0,2446 0,00611 0,01120
Oznake vrsta: AB = američki borovacZD = zelena duglazija
FA = evropski ariš
OB = običan bor
OS = obična smreka
CB = crni bor


SUŠENJE AMERIČKOG BOROVCA U MLADIM KULTURAMA I RAD NA
TOM PROBLEMU


Prvo sušenje američkog borovca u nas registrirano je 1965. god. u kulturi
»Bučice«, područje Šumarije Krapina.


Martinović (5) je proveo određena istraživanja u toj kulturi, i konstatirao
da se sušenje javlja u dijelu kulture na lapornoj rendzini, koja sadrži
11—35flA> CaC03. U zaključku on kaže da bi to mogao biti glavni razlog usporenog
rasta i sušenja borovca. Time je potvrdio u literaturi poznatu činjenicu,
da borovac ne podnosi vapnena tla.


Prije nekoliko godina zapaženo je pojedinačno i grupimično sušenje borovca
u mladim kulturama u centralnoj Hrvatskoj, pretežno na pseudogleju.
U cilju izučavanja tog problema izabrana su četiri reprezentativna objekta:
»Zagorje«, Šumarija Krnjak; »Velika Buna«, Šumarija Velika Gorica; »Izimje«,
Šumarija Jastrebarsko; »Dugave«, Šumarija Bjelovar. Na svim lokalitetima
intenzitet sušenja je podjednak i vanjski simptomi su isti. Iglice postaju
svjetložute, venu poprimaju smeđecrvenu boju i ostaju na izbojku. Intenzivnije
sušenje počima najčešće na donjem vlažnijem dijelu padine i u mikrodepresijama.
Zbog ove činjenice borovac se u praksi sve više izostavlja iz
planova za pošuml javan je, i postoji tendencija da ga se potpuno napusti.


Na odabranim lokalitetima iskolčane su pokusne plohe. Na njima se prati
dinamika sušenja stabala i vrše druga istraživanja. U 1972. god. provedena su