DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

AMERIČKI BORO VAC (P. strobus L.): ZA I PROTIV


Mr Stevo Orlić
Šumarski institut, Jastrebarsko


UVOD


Američki borovac je unesen u našu zemlju pred više od sto godina. Njegove
kulture su naročito brojne u Hrvatskom zagorju. Na mnogim lokalitetima
on se već i prirodno obnavlja. Iz tog razloga u nas se više i ne govori o
stranoj već udomaćenoj vrsti četinjača.


Veća pažnja posvećena je američkom borovcu nakon oslobođenja, a naročito
iza 1960. god. Od tada on u programima pošumljavanja i konverzije
sastojina zauzima sve značajnije mjesto. Ne raspolažemo s točnim podacima


o njegovom učešću u kulturama koje su nastale u tom vremenskom razdoblju,
ali je sigurno da je taj postotak dosta visok. Za ilustraciju poslužit ćemo
se podacima iz rasadničke proizvodnje u SR Hrvatskoj za 1966., 1967., 1968.,
(4) i 1973. god. o zastupljenosti pojedinih vrsta četinjača, tabela 1.
u 000.—


1966 1967 1968 19731


Vrsta Broj Broj Broj Broj


biljaka
Američki borovac 7.516 17 7.763 20 7.751 19 309 5
Zelena dzglazija 1.933 4 1.076 3 1.063 3 30 1
Evropski ariš 4.560 10 4.326 11 4.011 11 153 3
Običan bor 5.095 11 8.460 22 7.757 20 336 6
Obična smreka 22.309 50 14.473 37 13.995 37 4.372 75
Crni bor 2.100 5 1.880 5 2.690 7 338 6
Ostale vrste 1.370 3 699 2 1.295 3 246 4


Ukupno : 44.883 100 38.677 100 38.162 100 5.784 100


Prema prikazanim podacima izlazi da je borovac u proizvodnji sadnog
materijala u 1966., 1967. i 1968. godini učestvovao s cea 19%>. To nam govori
da i u kulturama koje su nastale u to vrijeme on, vjerojatno, učestvuje s
istim postotkom.


Podatke u tabeli 1 iznijeli smo iz dva razloga: da istaknemo da je učešće
američkog borovca u mladim nasadima zaista dosta visoko, i da mu već i


1 Prema podacima iz rasadnika Š. g. Karlovac, Delnice, Ogulin i Gospić


51