DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 49     <-- 49 -->        PDF

»U starijim sastojinama tipa današnjih državnih šuma nije tako lako
i jednostavno u tim sastojinama, a naročito kod hrasta prirast na brzo
pojačati, jer prorede ugrožavaju kvalitetu. Proreda u starijim sastojinama
mora napredovati paralelno s razvojem krošnje, a jer se ona u starijoj
dobi kod hrasta sporo razvija, ne smije se s proredom previše zadirati
u sklop, već pomalo vaditi tu i tamo koje od onih stabala, koja s ostalom
sastojinom dominiraju u visini, a potištene stisnute su krošnje. Tim polaganim
vađenjem pomalo će se razvijati krošnja, a s ovom polagano i debljinski
prirast .. . Forsirati tehničku visinu u starijim sastojinama ne valja.
Kod uzgoja sastojina treba imati na umu to, da naše nekadašnje glasovite
hrastove šume nisu imale poprečno po stablu više od 14—16 met. tehničke
uporabivosti, da je krošnja u tim starim sastojinama bila
uvijek dobro razvijena, zatim da kvalitet svih vrsti drveća leži
u doljnjem dijelu deblovine i da kod procjene vrijednosti sječine totalna
visina i duljina tehnike ne odlučuje toliko, koliko odlučuje kvalitet, koji leži
uvijek u prvih 6 — 10 met.«


I kod ovih sastojina vrijedi, dakle, princip — češće i umjerenije. To
više, što je od pregustih do prerijetkih sastojina samo jedan nepromišljeni
korak, a sve što je ovdje rečeno o C. merolinensis ukazuje na njenu pojavu
u sastojinama, koje predstavljaju bilo jednu, bilo drugu krajnost u tom
pogledu. Gdje je sredina između te dvije krajnosti, često je puta teško reći,
i čini se, da neke od tih sastojina nikakvom prorjedom ne ćemo moći zaštititi
od zaraze. Ne treba nas iznenaditi, ako bi smo u narednih 10 — 20 godina
došli u situaciju, da nam sama priroda velikim brojem sušaca odredi, kako
ćemo te sastojine »prorjeđivati«, kako je to često bilo i sa brijestom!


S tim u vezi po-trebno je posebno obratiti pažnju na vađenje zrelog
jasena. Evo, što je o tome pisao taksator C r n d a k:
»Da se ne bi sječom tih jasenova sklop previše otvorio, potrebno je
već od početka upravljati tako, da jasenova stabla budu u dobi od 80 — 100


g. na većim razmacima pojedinačno porazmještena, jer bi se u protivnom
iskorišćivanjem tih jasenova pravile veće čistine i progale, koje bi šte-tno
djelovale na uzgoj hrasta, ikako je to izloženo u dijelu, u kom je riječ o
proredama.«
U prilično velikom broju uglavnom starijih sastojina u šum. predjelima
Bok i Ljubanj mogu se naći vrlo lijepa stabla, ali na terenima koji nisu
»grede«, dakle nemaju razvijenu donju etažu. Radi se o sastojinama šumsko-
biljne zajednice Genisto elatae — Quercetum roboris aceretosum tatarici
(Ra uš), u kojima nalazima i 5 — 8 metara visok sloj grmlja, koji čine:
glog, žestilj, te vrlo često isto toliko visok podrast jasena, klena, mjestimično
i graba. Iako sklop u tim sastojinama nije gust, a u mnogima je
sječom zrelog jasena čak i isprekidan, stabla su u njima zdrava, razvijene
krošnje i čiste deblovine do visine, koliko je visok i sloj grmlja. Tu bi
činjenicu trebalo iskoristiti, i u sastojinama te biljne zajednice sloju grmlja
posvetiti jednaku pažnju, kao i samoj sastojini. S time bi trebalo početi
dosta rano, već u doba kada su stabla formirana, dakle oko 50-te godine
starosti. To bi omogućilo slobodnije vršenje prorjeda, jer bi zasjena gustog
i visokog sloja grmlja donekle zamjenjivala donju etažu, a i sam bi taj sloj
na vrijeme postigao dovoljnu visinu, da njegova uloga može zaista i postati
takovom. Čak i u starijoj dobi, u podmladnom razdoblju, pokazala bi se