DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 45     <-- 45 -->        PDF

se pojavljuju šušci, i to i bez popratne pojave Ceratostomellae merolinensis.
Provođenjem bilo kakove prorjede, kao i sječom zrelog jasena u tim sastojinama
jako se prekida sklop, preostala stabla nemaju deblovi-nu zaštićenu
danjom etažom, a i inače su fiziološki slabija, što dovodi do sušenja.


SI. 5. — Hrastovo stablo u tipičnoj depresiji na kojem se nakon
sječe jasena pojavila zaraza (Radiševo, odsjek 2-d)


Foto: N. Segedi


Sječa zrelog jasena, pogotovo ako se u sastojini obavi odjednom, također
predstavlja »grubo i naglo« narušavanje biocenotske ravnoteže, a kako
je naprijed rečeno, naročito u sastojinama bez donje etaže. Kako se to
vrši u sastojinama starijim od 80 godina, to upravo koincidira sa pojavom
Ceratostomellae, a čija je pojava u većoj mjeri i zamijećena u sastojinama
te dobi.


Slika 5. prikazuje jedno hrastovo stablo u odsjeku 2depresiji, na kojoj je izvršena sječa zrelog jasena. Preostali su hrastovi
odjednom ostali bez postrane zasjene, mikroklima je u sastojinama naglo