DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 44     <-- 44 -->        PDF

SI. 4. — Stablo »jablanastog« habitusa i druga s jednostrano
razvijenom krošnjom
Foto: N. Scgcdi


Što se tiče Radiševa, poznato je da se u njemu u proteklih 10-ak godina
posušio skoro sav brijest, čije je učešće u tim sastojinama bilo znatno (5,7%
po masi 1963. god., a 1974. svega 0,4%). Vjerojatno je, da je nestanak toliko
zastupane vrste drveća uzrokovao ozbiljni poremećaj u biološkoj ravnoteži
tih sastojina, što se negativno odrazilo i u pogledu sušenja hrasta. Druga
objašnjenja se za sušenje hrasta u tom šumskom predjelu ne bi mogla primijeniti,
osim djelomično još i utjecaja pesticida sa susjednih poljoprivrednih
površina.


Nešto je drugačija slika u odjelima 136 i 137 u šumskom predjelu Boljkovo.
Ti su tereni po svome položaju u mikroreljefu tipičine grede, i kao
takove su i opisane od Dr-a R a u š a. Međutim, u samim sastojinama ima
vrlo malo vrsta koje čine donju etažu — grab, klen — dok je u mnogim
grupama raspored stabala hrasta i jasena pregust. To je vjerojatno rezultat
svojedobno lošeg načina gospodarenja u šumama bivših imovnih općina,
kojima su pripadali i ti odjeli, kao i sada jako zaražene sastojina u Svenovu.
Provođenje »niskih« prorjeda i uklanjanje iz sastojina u ono vrijeme malo
cijenjenih vrsta drveća dovelo je do toga stanja. U gustim grupama sada