DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 40     <-- 40 -->        PDF

6. Na području te jedinice ustanovljene su i pojave C. merolinensis,
od pojedinačnih slučajeva do jakih zaraza sa masovnim sušenjem hrasta.
2. Pojavu C. merolinensis nemoguće je razmatrati samu za sebe, jer je
i ona u tijesnoj vezi sa svima već poznatim elementima sušenja hrasta. Iz
tog će se aspekta o njoj govoriti i ovdje, sa posebnim osvrtom na stanje
sastojina, kao i na neka biološko-uzgojna svojstva hrasta lužnjaka kao vrste.
Sva zapažanja na području G. J. Vrbanjske šume mogla bi se svesti na
slijedeće:


A.) U pravilu, C. merolinensis primijećena je u sastojinama starijim
od 80 godina, samo iznimno već i od 70 godina. Tako su odjeli 144, 148 i
150 u šumskom predjelu Svenovo stari od 90—100 godina, odjeli 2—13 u
Radiševu od 88 — 106 godina, a odjel 136 i 137 u Boljkovu od 100 — 108
godina. U njima su zaraze najjače, a u odjelu 150 popraćene masovnim
sušenjem hrasta. U šumskim predjelima Sočna i Tromeđa, mlađim dijelovima
Boljkova, Boka, Ljubnja, i Svenova zaraze za sada nema, ili su primijećeni
samo pojedinačni slučajevi.


B) Pojedinačna stabla, zaražena Ceratosmellom merolinensis, nađena
su u skoro svim odsjecima koji leže neposredno uz vodotoke —
Ljubanj, Rabra, Spačva, te depresija — struga na granici prema G. J. Topolovac.
Neke od tih sastojina čak su i mlađe od 80 godina (77). Karakteristika
je tih vodotoka, da oni skoro potpuno presuše za vrijeme ljetnih
mjeseci, a nakon zima bez snijega i za vrijeme suhih proljeća ostanu bez
vode već i ranije. Tada je njihovo djelovanje potpuno »klasično« i u smislu
sniženja razine podzemne vode, na što najprije i reagira najbliže sastojine.
Njihovo korijenje ostaje bez dovoljno vlage, smanjuje im se vitalnost, te
stradavaju od svih ostalih nepovoljnih utjecaja bez razlike. Slično je djelovanje
kanala za odvodnjavanje poljoprivrednih površina, a koji se pružaju
u blizini šume (jedan takav kanal pruža se djelomično i uz odjel 150 u
Svenovu). No to se djelovanje osjeća vjerojatno i u ostalim, nešto daljim
sastojinama, ma da u manjoj mjeri, ali još uvijek dovoljnoj, da u određenim
okolnostima osjetno utječu na vitalnost stabala.


Karakterističan je slučaj u odjelima 24 i 28, gdje je izvršena kanalizacija
bara Velika i Mala Blizna zajedno sa depresijom. Zib. Na mjestima, gdje
ti kanali sijeku i neke od greda, također je primijećena CeratostomelJa, iako
su sastojine na tim gredama mlađe od 80 godina! Kanali su prokopani u
vremenu od 1971—73. godine, i vjerojatno će utjecati na dalju pojavu sušenja
u okolnim sastojinama, za koje je taj postupak grubo i naglo narušavanje
ravnoteže i uvjeta za život.


C) Razmotrimo li položaj najjače zaraženih sastojina, vidimo da sve one
leže uglavnom uz rub šume, na granici prema poljoprivrednim površinama.
Uzmemo li u obzir, da je to poljoprivreda uglavnom društvenog vlasništva,
na kojoj se u većoj mjeri i redovno upotrebljavaju pesticidi za zaštitu ratarskih
kultura, moglo bi se pretpostaviti da i ti pesticidi štetno djeluju na
šumske sastojine. Na koji način i u kojoj mjeri — to još za sada ne znamo,
jer nije dokazano.


S tim u vezi bi se moglo spomenuti i sušenje čitavih grupa stabala
uz benzinske stanice i motele kod Županje, Kunjevaca i Ljubnja, jer je
malo vjerojatno da zagađenje atmosfere, koje uzrokuju ti objekti, nema


38