DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Kragujna, Slavir, Narače, Topolovac i Debrinja), a preostali dio — unutarnja
strana >xpotkove«, u čijem se središtu nalazi selo Vrbanja — graniči sa
poljoprivrednim površinama, većim dijelom društvenog vlasništva, a manjim
i privatnog.


3. U njoj su zastupljene sve šumsko-biljne zajednice, karakteristične za
spačvanstki bazen: od najviših (sastojine hrasta i graba sa bukvom — Carpinobetuli-Quercetum roboris fagetosum — Rauš), pa do najnižih (sastojine crne
johe s trušljikom — Frangulo alnetum glutinosae — Rauš).
4. Iako raspored dobnih razreda nije normalan, nalazimo u njoj sastojine
svih starosti, od mladih branjevina do zrelih sastojina (133 godine).
Ipak, većinu čine srednjedobnc sastojine, starosti od 60 — 90 godina.
5. Sjeverno-istočni dio jedinice ispresijecan je prirodnim vodotocima —
Ljubanj i Rabra, dok dio istočne granice čine dijelovi vodotoka Spačva i
Ljubanj.
37