DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 37     <-- 37 -->        PDF

NEKA ZAPAŽANJA O POJAVI CERATOSTOMELLA MEROLINENSIS
NA PODRUČJU G. J. VRBANJSKE ŠUME


Dipl. ing. NIKOLA SEGEDI


Služba za uređivanje šuma, Vinkovci


SAŽETAK. Autor analizira postojanje gljive Ceratostomella merolinensis
i njezinu štetnost u hrastovim sastojinama gospodarske jedinice »Vrbanjske
šume« uz prijedlog nekih mjera za njezino suzbijanje. To su:


1. »Čišćenje i sitne prorede u mladim sastojinama po principima« dra
I. Dekanica (1967);
2. Prorjeđivanje, makar i zakašnjeno, u srednjedobmm sastojinama po
principu »češće i umjereno«;
3. Osiguranje za hrast povoljne vodne bilance u slučaju izrade kanala
time da bi u tu svrhu »bila potrebna suradnja svih zainteresiranih i «mjerodavnih
stručnjaka (poljoprivrednici, šumari, hidrolozi) koji bi zajednički trebali
odrediti ´kotu´ na kojoj bi se takav nivo održavao.« Autor se osvrće
i na eventualnu štetnost nekih sastojaka u zagađenoj Savi, a »pogotovo
nakon što se izgradi nuklearna elektrana u Krškom«, ali smatra da bi se
voda kod prodiranja iz kanala u susjedno zemljište dovoljno očistila.
* * *


1. Kako je sušenje hrasta lužnjaka postala sve češća pojava u sastojinama
Posavine, posebno u šumama spačvanskog bazena, o njoj se iz dana
u dan sve više govori i piše. Pojava je svakako vrlo kompleksna, i izazvana
je nizom međusobno povezanih faktora, koje su mnogi autori — šumari,
biolozi, fitopatolozi, entomolozi i dr. — nastojali objasniti i istaknuti njihovu
ulogu. Neka od tih tumačenja postala su već klasična, i predstavljaju osnovu
poznavanja toga problema. To su u prvom redu: ekstremna klimatska stanja,
na tome području, masovni je pojave štetnika — defolijatora i bolesti, a
kao rezultata svega toga — narušavanja biološke ravnoteže čitavoga sistema,
pojačane i masovnim sušenjem i nestankom nizinskog brijesta iz tih sastojina.
Nerijetko se govori i o nepravilnim uzgojnim zahvatima, prejakim
ili preslabim prorjedama, upotrebi pesticida, općem zagađivanju atmosfere
i voda, čija uloga također nije mala.
U posljednjih desetak godina zabrinjavajuće razmjere poprimilo je masovnije
sušenje hrasta lužnjaka na nekim lokalitetima spačvanskog bazena,
popraćeno pojavom gljive, koju je još 1930. godine fitopatolog P. Đ o r đ e-
v i ć opisao i nazvao Ceratostomella merolinensis. Tih je godina opisao
također još jednu gljivu i neke bakterioze, no čini se da je njihova uloga
u sušenju hrasta mnogo manja, barem sudeći prema sadašnjoj situaciji.