DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Uspijevanje različitih kult i vat or a P. x E. cv. robusta,


— iregenerata madilandica i — klona I—214 u istim klimatskim i edafskim
uvjetima, te pri istom uzgojnom tretmanu u prvih deset godina vidimo
iz navedenih rezultata istraživanja u Tab. 5.
Tab 5.
»Robusta« »Regenerata« »Marilan»
Klon
dica« 1-214«
VISINSKI prirast u m
Prosječni godišnjiProsječni maksimalniTotalna visina
1,60
2,7
18,3
1,60
2,8
18,2
1,48
2,4
17,0
1,70
2,9
19,4
DEBLJINSKI PRIRAST u cm
Prosječni godišnjiProsječni maksimalniPrsni promjer
2,15
3,3
23,0
2,37
3,7
24,8
2,21
3,4
23,1
2,56
3,6
26,8
VOLUMNI prirast m3/ha
Prosječni godišnjiMaksimalni godišnjiTotalna masa
9,02
25,66
90,34
8,85
25,02
88,60
8,00
22,24
80,07
12,05
31,71
120,63


Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da je klon I—214 postigao
najveći visinski, debljinski i volumni prirast. Procentualni odnosi između
dobivenih rezultata što su postigli pojedini kultivari i klon 1-214, u odnosu
na standardni kultivar — robustu, prikazani su u Tab. 4.


Rezultati koje je na ovom tlu postigao klon 1-214 gotovo su identični
s rezultatima koje je postigao isti klon na pseudogleju kod Novoselca
(Kovači ć, 1973) kao i na području Pakračke poljane (živanov, 1970).


Na aluvijalnim tlima kod Siska klon 1-214 prema istraživanjima Dekanic
a (1969) u 8 godini postiže više nego dvostruko veće rezultate od postignutih
rezultata na ovom pokusnom objektu.


Započeta istraživanja trebalo bi nastaviti do završetka proizvodnog
ciklusa, po našem mišljenju ophodnja 21 — 25 godina. Analiza takovih rezultata
omogućit će pravilniju ocjenu opravdanosti uzgoja topola na ovakovim
staništima.


Ovaj pokusni objekt osnovan je jednogodišnjim sadnicama i niti na
jednom kultivaru, kao niti na klonu 1-214 nisu primjećene raspukline na
stablima. Analizirajući dobivene rezulate što su ih nakon deset godina
rasta u ovom pokusnom objektu postigli navedeni kultivari topola i klon
1-214 zaključili smo slijedeće:


1. Postoje značajne razlike u prirastu što su ih postigli pojedini kultivari
i klon 1-214.
33