DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Iz ovoga je vidljivo da ne postoje neke značajne razlike između izmje
renih i korigiranih rezultata.
Usporedimo li ovako korigirane rezulate pojedinih kultivara s prosječ
nom vrijednošću za standardni kultivar proizlazi:


Tab. 4
P. x E. cv. P. x E. cv. P. x E. cv. P. x E. cl.
regenerata marilandica robusta standard I—214
m-´Vha
90,01 80,31 90,34 118,57
o/0
99,63 88,89 100,00 131,24


da je P. x E. cv. regenerata postigao za 0,37% manji rezultat od standarda,


— marilandica za 11,11´% također manje, a cl. I—214 za 31,24% veću drvnu
masu po hektaru od standardnog kultivara robuste.
6. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
Uspijevanje Populus euramericana cv. robusta — regenerata — marilandica
i klona I—214 nedaleko sela Trapara u Požeškoj kotlini istraživano
je tijekom prvih deset godina nakon osnutka plantaže.


Temperaturni odnosi ispitivanja područja manje više su povoljni. Iz
klimatograma (si. 2 i 3) je vidljivo da više od polovice godišnjih oborina
padne u vrijeme vegetacijskog perioda. Međutim, u pojedinim godinama,
količina oborina u vegetacijskom periodu osjetno varira.


Podaci o tlu s kojima raspolažemo, orjentaciono nas upućuju, da tlo
pokusne plohe pripada tipu pseudogleja. Činjenica je da bitna fizička svojstva
takovih tala variraju, te su ovisna o klimi, mehaničkom sastavu, geomorfološkim
oblicima, ekspoziciji i drugom. S tim je u najtješnjoj vezi
i prirodna plodnost takovih zemljišta. Ove navode potvrđuju i rezultati
istraživanja. U Tab. 1. vidimo da debljinski, visinski i volumni prirast kod
navedenih kultivara i klona I—214 varira. Oni se doduše podvrgavaju biološkoj
zakonitosti da se do određene dobi sa starošću povećavaju, ali nepovoljni
klimatski faktori vrlo značajno utječu na njihovu veličinu. Naime,
stagniranje debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u 1967. god. (8. god.
plantažne starosti) pripisujemo dužem periodu suše u srpnju i kolovozu
te godine (vidi klimatogram). Navedene 1968. god. prirast je još niži što
dovodimo u vezu s količinom oborina svega 656,9 m/m i dužinu periodom
suše na početku vegetiranja.


Poznato je da ovakova tla nemaju neku veću sposobnost akumulacije
vlage, pa se stiče dojam, da pojedinih godina, kada se oborine unutar vegetacijskog
perioda nepravilno raspoređene, topole trpe zbog pomanjkanja
vlage.


32