DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Razumljivo je da su negativni faktori, koji su djelovali na smanjenje
debljinskog i visinskog prirasta, negativno se odrazili i na godišnji volumni
prirast u 1968. god.


Kao temelj obračuna poslužit će nam prosječna drvna masa po 1 ha
koju su postigli pojedini kultivari na koncu desete vegetacije. Smatramo da
su u tome pokazatelju sadržane sve komponente uspijevanja.


U ovom pokusnom objektu kao standard zasađen je Populus Euramericana
cv. robusta.


Rezultati koje su postigli pojedini standardi (prikazani su u Tab. 2.
Tab. 2
St 1 St 2 St 3 St 4 Prosječn o
rhVha
92,51 91,14 90,11 87,63 90,34


Prema ovim podacima možemo zaključiti da zemljište pokusnog objekta
nije potpuno jednolično, već da s blagim padom terena (od sjevera prema
jugu), opada i bonitet.


Na temelju toga ćemo korigirati i rezultate što su ih postigli ostali
kultivari.


SI. 6. — P. x E. cv. marilandica sredinom desete vegetacije