DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kapacitet za zrak površinskih horizonata zadovoljavajući, nešto dublji
horizonti imaju kapacitet za zrak ispod fiziološki aktivnog minimuma.


REAKCIJA TLA I SADRŽAJ FIZIOLOŠKOG AKTIVNOG CaO, K20 i P205
Dubina
profila
cm
Lokalite t pH
u H20 CaOPo Morganu
K>0u mg/100 gr tla
P20
0—20 5.0 2,0 1,0 2,0
20—35 5,0 4,0 1,0 6,0
35—60
60—90
Branjevina 6,0
5,5
3,03,0 —
4,0
4,0


Analitički podaci govore da je ovo tlo jako kiselo, te nedovoljno opskrbljeno
fiziološki aktivnim kalijem i fosforom.


5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Prosječni podaci startnog debljinskog, visinskog i volumnog rasta i
prirasta prikazani su u Tab. 1. Iz rezultata istraživanja proizlazi da su različiti
kultivari postigli različite rezultate, promotrimo ih redom.


SI. 4. — P. x E. cv. robusta sredinom desete vegetacije