DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Oznaka T._ t]^ Dubina pH P205 K20
profila *p u cm nKCl H20 po Al-metodi


0— 6 3,8 4,5 7,3 11,4
Lessive — 6— 26 4,1 5,3 0 2,6


3104


— pseudoglej
26— 51 4,0 5,2 0 5,5
51—130 4,2 5,2 0 4,9
Entrično smeđe 0— 7 3,6 4,9 0,6 11,5
3105 ilimerizirirano 7— 23 3,5 4.8 0,6 3,0
parapodzolasto 23— 45 3,5 4.9 3,8 6,6


0— 7 4,2 5,0 6,4 20,5
Lessive — 7— 21 3,4 4.2 2,6 7,8
3106 — pseudoglej 21— 34 3,7 5,0 3,3 6,4


34— 90 3,8 5.3 2,6 6,4


3122 Pseudoglej 0— 25
4,8 1,3 5,5


Rezultati analiza pokazuju uglavnom kiselu, a rjeđe slabo kiselu reakciju
tla. Sadržaj karbonata je negativan, a sadržaj hranjiva P2O5 ni K20 osrednji
samo u površinskim horizontima, dok je u dubljim horizontima sasvim
nizak.


Prikazat ćemo i rezultate »Pedološke analize za pašnjak, šumu i branjevinu
Klasje — Trapari«, što ju je izradila Poljoprivredna stanica u Slav.
Požegi, i to samo onog dijela koji se odnosi na pokusnu plohu.


Pedološka jama iskopana je u središnjem dijelu pokusne plohe. Prema
podacima spomenute analize morfološki opis prikazuje slijedeću građu
profila:


0— 20 cm
ilovasto tlo praskaste strukture, tamno sive boje. Osrednje do
dobro protkano korjenjem šumske vegetacije.


21 — 35 cm
glinasto ilovasto tlo, grašasto orašaste strukture. Osrednje protkano
korjenjem. Sadrži dosta crno smeđih konkrecija.


36 — 60 cm
prelazni sloj svjetlo žućkaste smeđe boje sa svijetlosivim bjelkastim
pjegama. Glinasto ilovasto tlo orašaste do sitnije grudaste
strukture, sadrži mnogo vrlo sitnih crnosmeđih konkrecija.
Zbijeno je, zakorjenjivanje vrlo slabo.


61 — 100 cm
tlo svijetlomaslinasto smeđe boje sa bjelkasto sivim mazotinama.
Sadrži konkrecije crno smeđe boje promjera oko 1 m/m.


Po cijeloj dubini profila reakcija na karbonate negativna. Ovo tlo je
porozno samo u površinskim horizontima, dok su niži horizonti vrlo malo
porozni.


Retencioni kapacitet za vodu u gornjem horizontu malen, a u ostalim
horizontima osrednji.