DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Kako navodi D. Hanz l (1970) »prije drugog svjetskog rata ove su
šume pripadale po vlasništvu bivšim zemljišnim zajednicama, imovnim općinama
u Slav. Brodu i Novoj Gradiški, gradskoj općini Slav. Požega, velikim
privatnim posjedima i nekim poduzećima. Navedeni vlasnici nisu provodili
jedinstveni uzgojni treman u svojim šumama.« Uzgojiti šumu je vrlo dugačak
proizvodni proces, i promašaji prije učinjeni negativno se odražavaju na
daljnji razvoj šumskih sastojina. Naročito je to došlo do izražaja u pojedinim
predjelima nizinskih šuma pored naselja, gdje ´su zbog prekomjerne sječe,
odnošenja listinca, žirenja i pašarenja, šume više manje degradirane.


No to se ne može uzeti kao pravilo, jer su se uz sela Erninovce, Jakšić,
Gradac i neka druga, održale vrlo lijepe sastojine hrasta lužnjaka različitih
dobi i uzrasta.


Kroz razne degradacijske stadije, a uz pomoć naprijed spomenutih,
po šumu negativnih, faktora šuma hrasta lužnjaka prelazi u šikaru. Na
takovim površinama ponovo uzgojiti šumu nije ni jednostavno, a niti jeftino,
jer je i tlo izgubilo osnovna oblježja šumskog tla, zbijeno je, zakprovljeno
i isprano, a nema niti nadstojnih stabala koja bi omogućila prirodnu obnovu
šume.


Zbog toga se, naročito poslije oslobođenja, pristupilo na takovim površinama
umjetnom pošumljavanju. Sađene su razne vrste listača: hrast lužnjak
(sjeme i sadnice), poljski jasen, crna joha, bagrem, od četinjara borovac,
bijeli bor i neke druge, no uspjeh sadnje bio je samo djelomičan.


Nedugo zatim što su u našu zemlju uvezeni i reproducirani produktivniji
klonovi evroameričkih topola, pokušali smo i njih saditi na takove površine.
Tako je nastao i ovaj pokusni objekt s nekoliko klonova evroameričkih
topola.


Svrha ovoga pokusnog objekta je utvrditi kakove gospodarske efekte
postižu zasađeni klonovi topola.
Pokusni objekt osnovan je iz sredstava amortizacije za regeneraciju
šuma Šumarije Slav. Požega.
U ovom radu obrađeni su desetgodišnji rezultati pokusa.


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
Pokusni objekt nalazi se u predjelu »Klasje« nešto južnije od sela Novoselec
i Trapari u jugoistočnom dijelu Požeške kotline.


Uže područje istraživanja, kao manje ili više cijelu Požešku kotlinu,
karakterizira valovit teren. Obronci Psunja, Papuka, Krndije., Dilja i Požeške
gore blago se spuštaju u prostranu dolinu, kojom protječe rijeka Orljava.
Meandrirajući kroz Požešku kotlinu Orljava na svom putu prima veći broj
potoka i rješica od kojih su vodom bogatije Veličanka, Londža, Kutjevačka
rijeka i neke druge.


Prema kulturi površine u Požeškoj kotlini pretežno su oranice i livade,
dok su pojedini dijelovi obrasli šumom.