DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 18     <-- 18 -->        PDF

na radilištu, a u slučaju brigadnog rada, dovodi ostale radnike u situaciju,
da ne mogu ispuniti svoj radni zadatak u koliko su sinhronizirani sa učinkom
prethodnika.


3. 12 Osposobljavanje pomoćnog vozača za vožnju
U radnoj grupi uz zglobnu ekipažu, zglobni traktor, traktorsku ekipažu
ili opremljeni poljoprivredni traktor nalazi se vozač i kopčaš, koji može
da se osposobiti za pomoćnog vozača, te bi se u produljenom radnom danu
mogli mijenjati za volanom. S takvom radničkom grupom možemo rad organizirati
u toku godine tako da u sezoni rade duže, a zamor neće osjećati kao
ranije jer se u toku radnog dana mogu mijenjati, te takova promjena aktivnosti
dovodi do većih učinaka uz manji zamor i neznatno veće troškove.


3,2 Rad u dvije smjene


Na nekim radilištima se kroz pripremu rada planirao rad u dvije smjene.
Takav pristup omogućuje da se u kraće vrijeme mogu strojevi otpisati ili
da se snizi cijena koštanja na dan rada strojem, a time i cijena po jedinici
privučene ili prevezene drvne mase.


Takova organizacija rada nije u šumarstvu jednostavna, jer traži stvaranje
jednakih uvjeta rada za obadvije smjene, a po potrebi i pojedine
sjekače bi trebalo razmjestiti u te dvije smjene. U Francuskoj smo vidjeli
takovu organizaciju rada na radilištu koje je organizirano u okviru drvne
industrije. Radnik tamo radi na stroju 6 sati neprekidno, a uz to treba
pripremiti stroj za rad u narednoj smjeni. Radni dan organiziran u dvije
smjene ima manje pratećih zastoja nego radni dan organiziran u jednoj
smjeni, jer se dodatna vremena dijele na dvije smjene, a ne terete samo
onu jednu smjenu (montiranje lanaca, skidanje lanaca, podmazivanje stroja,
nalijevanje antifriza i si).


U šumaru ovakova organizacija rada u dvije smjene znatno djeluje na
izmjenu troškova, smanjenje vremena izvršenja radnih zadataka, smanjenju
troškova (općih i posebnih) koji terete kubik kroz dužinu vremena izvođenja
radnih zadataka.


3, 3 Organizirati rad u više dana u godini nego je planirano


U koliko su nismo odabrali odgovarajući stroj, pa moramo razmišljati kako da smanjimo
troškove. Jedan od načina smanjenja troškova je da se poveća broj dana
rada sa strojem u godini. U koliko je to nemoguće provesti u vlastitom poduzeću,
treba razmotriti mogućnost dodatnih poslova van poduzeća, na drugom
području, iil na drugim poslovima (napr. zglobni traktor može van sezone
radova u šumarstvu raditi u razumnim granicama na pripremi radilišta
za sebe umjesto nekog specijaliziranog buldožera, a može vući u poljoprivredi
sva oruđa, zglobna ekipaža može raditi kada nema posla u šumi na
prevozu na kraćim relacijama i si.).