DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1,4 Planiranje mehanizacije


Mehanizaciju treba planirati s posebnom pažnjom, jer treba osigurati
i planirati puno korištenje mehanizacije u toku cijele godine, a radove na
radilištima prilagoditi postojećoj mehanizaciji. Ne možemo planirati sječu
stabalnoin metodom sa neopremljenim poljoprivrednim traktorima, niti
sortimentnu metodu sječe u tanjim sastojinama sa velikim zglobnim traktorima.
U koliko ne možemo cijeli proizvodni zadatak izvršiti u planirano
vrijeme sa postojećom mehanizacijom, moramo pronaći sa strane dodatna
sredstva rada i tolik dio radnog zadatka prilagoditi sredstvu rada s kojim
će se raditi.


Posebno treba punu pažnju posvetiti vremenskom planiranju mehanizacije,
jer nam neizvršavanje zadatka u određenom roku može stvoriti neželjene
posljedice.


Uz sve navedene elemente treba predvidjeti i odstupnicu u slučaju
nevremena, jer kada se ne može raditi u nizini, u brdu ne bi smjelo biti
poteškoća i obratno, kada je u brdu snijeg, onda treba raditi u nizini, da
se broj dana na stroju bez učinka svede na nužan minimum. To je posebno
važno kod skupe mehanizacije, jer su svi gubici radi nerada nenadoknadivi.
To je bio razlog zašto smo na području Poslovne zajednice šumarstva i drvne
industrije Bjelovar prvo prišli masovnoj primjeni jeftine poljoprivredne
mehanizacije opremljene za rad u šumi. Naučiti se radi i štediti na jeftinim
strojevima, a kasnije kada nabavimo skuplje, imati ćemo mnogo radnika
koji su osposobljeni da uz nužno privikavanje na novi stroj, mogu postizavati
mnogo bolje rezultate nego u protivnom slučaju. Uz to imamo velik
broj poslužilaca strojeva, među kojima je moguće izabrati najbolje i pronaći
zamjenu za svakog radnika u slučaju bolesti, godišnjeg odmora i si.


1,5 Planiranje potrebnih predradnji za nesmetano odvijanje proizvodnog
procesa


Želimo li raditi kao dobri privrednici, moramo kalkulacijama obračunavati
koji dio proizvodnog procesa je najskuplji. U ranijim godinama
to nije bilo teško, jer smo znali da je faza II daleko najskuplja od svih
ostalih faza rada u proizvodnom procesu iskorištavanja šuma. Danas je
mnogo toga izmjenjeno do te mjere, da više bez preciznog obračuna svih
elemenata ne možemo s punom sigurnošću utvrditi koja je faza najskuplja.
U koliko u ovakove obračune ne idemo i ako ne raspolažemo sa potrebnim
podacima za kalkulaciju, tada moramo apsolutni priorite t dat i onom
dijelu proizvodnje, koji traži najskuplje strojeve. Na primjer na radilištu
gdje danas rade zglobni traktori ili zglobne ekipaže, moramo sve prilagoditi
povećanju učinka tih strojeva, jer ukoliko ti strojevi ne rade ili rade sa
smanjenim kapacitetom, odmah će cjelokupni trošak po kubiku biti veći.


Na što treba obratiti najveću pažnju i koje predradnje treba napraviti,
da se postigne najbolji učinak.


U brdskim predjelima treba planirati izgradnju šumski h vlaka ,
kako strojevi nebi trebali savladavati najveće uspone. Ta predradnja će
omogućiti znatno veći učinak, a dobar će ekonomista obračunati koliko će