DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Kada se cijela stabla jele i smreke privlače nizbrdo, tada im grane
djeluju kao saonice.


1,23 Debalna metoda


To je metoda sječe, kod koje se stablo obori, na licu mjesta mu okrešu
grane i privlači se kao cijelo deblo ili dio debla. Na stovarištu se dalje
izrađuju svi ostali sortimenti.


Takova je metoda pokazala do sada najbolje rezultate kod sječe, izrade
i naročito kod privlačenja mehanizacijom. To je razlog zašto je najviše
preporučujemo na šumskim radilištima, a osobito kod:


— sječe u mlađim sastojinama gdje su stabla manjih dimenzija, te bi
prerezivanje dovelo do mnogo komada, koje nije moguće efikasno prikopčati
u tovar za dalji transport;
— sječa u starijim sastojinama sve do debljina, koje možemo izvlačiti
postojećom mehanizacijom. U slučaju da su stabla za postojeću mehanizaciju
prekrupna, ne treba izrađivati sve drvne Sortimente u šumi nego i u
tom slučaju izvlačiti dijelove debla, kako bišto veću drvnu masu.
sa što manje kopčanja izvukli
Vidljivo je da sječ u treb a prilagod i ti najskupljo jrada , a to je još uvijek privlačenje od panja do stovarišta.
faz i
1,3 Planiranje potrebne radne snage


Radna snaga je jedan od najvažnijih faktora na koje treba paziti kod
planiranja. Iz godine u godinu je trošak živog rada rastao na oko neprimjetno
te je danas dosegao tolik nivo, da nam predstavlja niz neriješivih
problema, na koje treba misliti kod planiranja. To će biti uskoro jedan od
faktora koji će prisiliti mnoge stručnjake na razmišljanje, na koji način
da se izvedu poslovi, jer su dosadašnje metode postale toliko skupe, da se
postavlja pitanje dali se na takav način mogu radni zadaci uopće izvršiti.


Radnu snagu treba po radilištima planirati na osnovu potrebnog broja
norma dana. Prvenstveno treba zaposliti postojeću radnu snagu, a u koliko
ima viška radne snage, treba naći zaposlenje za nju na ostalim poslovima,
a u koliko je to nemoguće, višak radne snage treba rasporediti u druga
poduzeća i si.


Postoji li manjak radne snage, treba razmišljati o produžnom dnevnom
radu, radu u neradne subote (u koliko je neznatan manjak) ili uzimanju
dodatne radne snage. Prije nego se uzme u radni odnos dodatna radna
snaga, treba razmišljati kakovo će biti kretanje potrebne radne
snage u perspektivnom planu razvoja, kako ne bi došli
u situaciju, da za godinu dvije moramo razmišljati što raditi sa viškom
radne snage.


Posebnu pažnju treba posvetiti rokovima za izvršenje radnih zadataka,
jer neizvršavanje roka na jednom radilištu može bitno poremetiti cijeli
godišnji plan. U slučaju da se plan po vremenu ne može ispuniti, treba zaposliti
povremenu radnu snagu, kako bi se mogli svi planirani radni zadaci
po vremenu izvršiti. U protivnom slučaju treba razmišljati o dodatnim poslovima,
kako bi sva radna snaga imala kontinuirano zaposlenje u toku cijele
godine.