DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 113     <-- 113 -->        PDF

2.
Dr. S. Bertović: Prilog poznavanju 5.. Šumar, institut — Jastrebarsko:
odnosa klime i vegetacije u HrvatProgram
znanstveno-istraživačkog
skoj (Zgb 1975),
rada 1976-1980 (Zagreb 1976) — pok


3.
Republ. hidrometeorotoški zavod
lon izdavača.


SRH: Klimatski podaci SRH od


1948-1960 (Zgb 1971) (sve 3 publika


Predsjednik: Ing. S. Tomaševski v.r.


cije poklonio je Dr. S. Bertović),


4.
Sum. fakultet — Zagreb: Glasnik Tajnik: Dr. N. Komlenović v.r.
za šum. pokuse — knjiga 18 (Zagreb
1975) — poklon izdavača. Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.
* *


NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST U 1976. GODINI!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kao izdavač
našeg najstarijeg stručnog časopisa, prisiljen je da realno povisi pretplatu na
Šumarski list u 1976. godini i to:


1. Pojedinci
100 din.
2. Umirovljenici, studenti i đaci 30 din.
3. Ustanove i organizacije 400 din.
4. Inozemstvo
16 dolara USA
Razlozi i detaljno obrazloženje ovoga povišenja pretplate vidljivo je i dokumentirano
u Zapisniku 16. sjednice U. O. Saveza od 11. 9. 1975. g. (zapisnik je
objavljen u Š. L. br. 7—10/75). Iz detaljnog financ. obrazloženja u spomenutom
zapisniku vidi se znatan porast troškova papira i tiskarskih usluga, kao i malena


— za stručni list ovakovog ugleda i dugogodišnjeg izlaženja — tiraža.
Dovoljno je ovdje iznijeti podatak da jedan (1) primjerak kompletnog godišta
Š. L. s 550—600 stranica sadržaja stoji izdavača 321.— din. Međutim istodobno
pojedinac-pretplatnik svojom godišnjom pretplatom od 100.— din. pokriva tek
30°/o ovih izdataka, dok je bespredmetno ovdje uspoređivati spomenute izdatke
i preplatu umirovljenika, studenata šumarskih škola i fakulteta, đaka i si., čija
pretplata iznosi 30.— din. godišnje.


Uvjereni smo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa uvažiti
dato obrazloženje i pružiti nam daljnju podršku.


Uredništvo Šumarskog lista će svojim daljnjim zalaganjem, i uz redovitije
izlaženje, nastojati svim silama da dade časopisu što prikladniju, korisniju i
atraktivniju fizionomiju, kao i sadržaj lista usmjeriti što više potrebama prakse
i terena!


I na kraju, molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L.
za 1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.


Naš bankovni račun: 30102-678-6249


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 114     <-- 114 -->        PDF

IN MEMORIAM


DORIC IVAN
dipl. inž. šumarstva


Dana 20. 11. 1975. godine prestalo je da
kuca srce našeg druga, kolege i saradnika
Doric ing. Ivana.


Časno obavljajući svoju dužnost pokleknuo
je poklanjajuć joj sve od sebe,
čak i svoj život.


Ugasio se još jedan život nepažnjom u
saobraćaju.


Pokleknuo je na radnoj dužnosti, prilikom
tehničkog pregleda puta koji je trebalo
pustiti u saobraćaj u šumi.


Da bi povjerenu dužnost, opravdao i
pokazao da su izvedeni radovi puta bez
primjedbi, kolima sa vozačem naišao je
pod stablo u padu. Surova sudbina ubrala
je našeg druga ostavljaju nam suze i
bol.


Nestao je još jedan stručnjak, iz generacije
koja je za razvoj našeg šumarstva
dala mnogo. Otišao je mirno kao
i što je živio, ispraćen od svojih najbližih,
kao i svojih kolega šumara te građana
Sanskog Mosta u kojem je proveo svoje
posljednje godine života, gdje je radio i
živio.


Pokojni kolega Dorić Karla Ivan rođen
je 16. 6. 1917. godine u Molvama kod
Đurđevca. Osnovnu školu je završio u
Đurđevcu, kao nestašni dječak pokazivao
je mnogo svojih vrlina prema afirmaciji.
Upisao je Šumarski fakultet u Zagrebu
na kojem je kao primjeran student diplomirao
3. oktobra 1947. godine i od itada
do kraja svog radnog vijeka službovao
je u ŠIP »Sagavo« ŠIP »Boris Kidrič,
ŠIP »Slobodan Jović« i ŠIP »Sana« San-
ski Most.


Kolega Dorić je u toku svoga rada bio
neobično -vrijedan radnik, odličan struč
njak i primjeran rukovodilac održavanja


šumskih komunikacija u ŠIP »Sana«, trudeći
se da svoje ogromno stručno iskustvo,
nesebično prenese na mlade stručnjake,
koji su ulazili u život, na brojne
šumarske inžinjere, tehničare i lugare.


Bio je nesebično skroman, disciplinovan
i u odnosima vrlo tolerantan.


Lični doprinos Dorić Ivana na unapređenju
šumarstva, njegov dugogodišnji rad
i postignuta rezultati u poduzeću $IP »Sana
« Sanski Most ostat će u trajnoj uspomeni.


Svima koji su ga godinama poznavali, i
sa njim radili i surađivali ostat će nezaboravan
primjer dobrog druga-prijatelja,
koji jo svaki čas svog života i svoje sposobnosti
dao ovom kolektivu.


Sahranjen je u Molvama u rodnoj grudi,
odakle je i potekao život ovog veoma
cijenjenog druga i stručnjaka.


Neka je slava i hvala drugu Dorić Ing.
Ivanu!


Ing. Mladen Majkić