DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 113     <-- 113 -->        PDF

2.
Dr. S. Bertović: Prilog poznavanju 5.. Šumar, institut — Jastrebarsko:
odnosa klime i vegetacije u HrvatProgram
znanstveno-istraživačkog
skoj (Zgb 1975),
rada 1976-1980 (Zagreb 1976) — pok


3.
Republ. hidrometeorotoški zavod
lon izdavača.


SRH: Klimatski podaci SRH od


1948-1960 (Zgb 1971) (sve 3 publika


Predsjednik: Ing. S. Tomaševski v.r.


cije poklonio je Dr. S. Bertović),


4.
Sum. fakultet — Zagreb: Glasnik Tajnik: Dr. N. Komlenović v.r.
za šum. pokuse — knjiga 18 (Zagreb
1975) — poklon izdavača. Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.
* *


NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST U 1976. GODINI!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kao izdavač
našeg najstarijeg stručnog časopisa, prisiljen je da realno povisi pretplatu na
Šumarski list u 1976. godini i to:


1. Pojedinci
100 din.
2. Umirovljenici, studenti i đaci 30 din.
3. Ustanove i organizacije 400 din.
4. Inozemstvo
16 dolara USA
Razlozi i detaljno obrazloženje ovoga povišenja pretplate vidljivo je i dokumentirano
u Zapisniku 16. sjednice U. O. Saveza od 11. 9. 1975. g. (zapisnik je
objavljen u Š. L. br. 7—10/75). Iz detaljnog financ. obrazloženja u spomenutom
zapisniku vidi se znatan porast troškova papira i tiskarskih usluga, kao i malena


— za stručni list ovakovog ugleda i dugogodišnjeg izlaženja — tiraža.
Dovoljno je ovdje iznijeti podatak da jedan (1) primjerak kompletnog godišta
Š. L. s 550—600 stranica sadržaja stoji izdavača 321.— din. Međutim istodobno
pojedinac-pretplatnik svojom godišnjom pretplatom od 100.— din. pokriva tek
30°/o ovih izdataka, dok je bespredmetno ovdje uspoređivati spomenute izdatke
i preplatu umirovljenika, studenata šumarskih škola i fakulteta, đaka i si., čija
pretplata iznosi 30.— din. godišnje.


Uvjereni smo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa uvažiti
dato obrazloženje i pružiti nam daljnju podršku.


Uredništvo Šumarskog lista će svojim daljnjim zalaganjem, i uz redovitije
izlaženje, nastojati svim silama da dade časopisu što prikladniju, korisniju i
atraktivniju fizionomiju, kao i sadržaj lista usmjeriti što više potrebama prakse
i terena!


I na kraju, molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L.
za 1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.


Naš bankovni račun: 30102-678-6249


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11