DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 112     <-- 112 -->        PDF


Delegacija će izložiti predsjedniku grada
postojeću problematiku »Šumarskog
doma« eventualno daljnje zamrsivanje
imovinsko-^ravnih odnosa. Istodobno
će upoznati predsjednika grada
o želji članstva Saveza da prihvati
članstvo u Počasnom odboru povodom
proslave 130 godišnjice osnivanja Saveza,
kao i proslave 100. g. izlaženja
Šumarskog lista uz slavljenje 35. g.
Narodnog ustanka.
ađ 3:Detaljno je razmotren i usvojen plan
rada u vezi Savjetovanja u Zadru (4-6.
III 1976. g.) kao i do sada izvršeni
pripremni radovi.

Istaknuti i dugogodišnji društveni radnici:
ing. B. Cop, ing. O. Piškorić, dr.
Z. Potočić i ing. S. Vanjković zamoljeni
su da sudjeluju u radu Savjetovanja
na trošak Saveza.
ad 4:U vremenu od 20. VI — 2. VII o. g.
održava se XVI svjetski šumarski kongres
— JUFRO (Međunarodna zajednica
znanstvenih organizacija šumarstva
u Oslu.

JAZU — odbor za zaštitu prirode obavijestio
je Savez da će se u X mj. o. g.
održati u Splitu Simpozij: Ekološko
valoriziranje primorskog krša.

Društvo genetičara Jugoslavije (Novi
Sad) organizira I kongres genetičara,
koji će se održati u Dubrovniku od
7—11. XI o. g.
— Priprema se Savjetovanje: Šume Pounja,
koje će se održati tokom V mj.
o. g. u Bihaću, u organizaciji Zajednice
za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline.

Sastanku, povodom predstojećeg savjetovanja
u Zadru, Šumarskog društva
— Gospić, koje je održano 15. II
o.g., prisustvovao je kao delegat Saveza
sveuč. docent dr. S. Bertović.

Na poziv Urbanističkog zavoda grada
Zagreba Savez je imenovao ing. M.
Blaževića i dr. Đ. Rauša za svoje predstavnike
prilikom izrade prostornog
plana Medvednice.

Na poziv Rep. sekretarijata za naučni
rad U.O. je donio zaključak, kojim podupire
prijedlog šum. fakulteta u Zagrebu
i predlaže kao svoje kandidate
za članove Znanstvenog savjeta republike
Hrvatske prof. dđr. M. Androić i
prof. dr. M. Brežnjaka. Prema Zakonu
o organizaciji znanstvenog rada
predložene članove i sastav ovoga Savjeta
potvrđuje Sabor SRH za period
od 4 godine.Urednik dr. B. Prpić obavijestio je U.O.
da će Š.L. br. 7-10/75 izaći iz tiska za
8 dana, dok je istodobno priređen i
rukopis za br. 11-12/75.
— Izlaskom br. 11-12/75 Š.L. razriješiti će
se dužnosti dosadašnji tehn. urednik
B. Bađun, koja je ovu dužnost vršila
punih 6 godina (1970—1975) s uspjehom.
Savez joj se i na ovom mjestu
zahvaljuje.

Obzirom na sve složeniji grafički rad
i opremu dužnost tehn. urednika Š. L.
preuzet će prof. ing. O. Piškorić.
— Tehn. tajnik ing. Antoljak upoznaje
U.O. sa stanjem cradova oko sastava
Završnog računa za 1975. g. i Prijedloga
plana i rashoda za 1976. g. Svi ovi
materijali biti će izneseni na slijedećoj
sjednici U.O. i predloženi na prihvat.
ad 5:Službenici stručne službe Saveza potpisat
će po Gradskom vijeću Sindikata
radnika dostavljenu Odluku o prihvaćanju
Samoupravnog sporazuma o kriterijima
za osobna primanja i primanja
na teret materijalnih troškova i
iz sredstava zajedničke potrošnje na
području grada Zagreba.

Prijedlog o izdavanju mnogojezičnog
riječnika, koji je sastavio ing. Ante
Radovčić (Split), uzet će se naknadno
u razmatranje. Ovaj rječnik sa znanstvenim
nazivima drveća i grmlja,
bolestima i štetnim insektima sastavljen
je na 6 jezika: engleskom, francuskom,
ruskom, španjolskom, njemačkom
i hrvatsko-srpskom.
— Ing. O. Žunko održao je u Šum. domu
15. I o. g. uspjelo predavanje Protupožarna
zaštita šuma u S.A.D., koj« je
bilo popraćeno nizom color-diapozitiva.

Institut za drvo (Zagreb) poklonio je
Savezu 209 kom. kaširanih geograf.
sekcija 1:50.000, kao i 2.033 kopije nekih
predjela Hrvatske.

Knjižnica Saveza potvrđuje primitak
slijedećih stručnih publikacija:
1.
Dr. S. Bertović: Ekološko-vegetacijske
značajke okoliša Zavižana u
sjev. Velebitu (Zgb 1975),