DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 111     <-- 111 -->        PDF

na znatnim površinama pašnjaka, podignutih
umjetno na neobrađenom zemljištu.
Proučavan je dio skupljenog materijala
te je utvrđena prisutnost vrste Tipula kleinschmidtj
Mannhs, citirana samo iz Cer


cedille (Madrid) 1950. godine. Osim toga
postoji vjerojatnost da je nađena i jedna
nova vrsta, koja će biti predmet proučavanja
kada se skupi dovoljno brojni materijal.


I.
Mikloš
DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


19. sjednice U.O., proširene članovima
N. O. i Odbora za organizaciju Savjetovanja
u Zadru, koja je održana 19. 02.
1976. g. u »šumarskom domu« u Zagrebu.
Prisutni: ing. M. Blažević, tehn. E Bregar,
dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak,
ing I. Milinković, ing. O. Piškorić, dr. Đ.
Rauš, dr. B. Prpić, ing. S. Tomaševski,
ing. S. Vanjković i ing. R. Antoljak.


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ predsjednika
2.
Šumarski dom — problematika
3.
Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u
odnosu na jadransko .područje — Zadar:
organizacijske pripreme i sadržaj
rada.
4.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Š. L.´
5.
Razno
ad 1:Predsjednik pozdravlja prisutne i konstatira
da za donošenje pravovaljanih
zaključaka postoji potreban kvorum.
Konstatira da su dovedeni do kraja
radovi oko osnivanja Zajednice šumarstva,
prerade drveta i prometa drv.
proizvodima i papirom (Zagreb), dok
je Zakon o šumama pred Agrarnom
komisijom Sabora Hrvatske.
ad 2:Posebno obrazloženim dopisom Savez
je zamolio maitičnu SO — Centar (Zagreb)
da nam, prema postojećim propisima
Odluke o organizaciji i radu
Skupštine općine, stavi na raspolaganje
i korištenje — svojevremeno —
nacionalizirani dio (50D/o) dvokatne
zgrade »Šumarski dom«, koja je podignuta
isključivo samodoprinosima
članstva tadanjeg Hrvatskog Šumarskog
Društva (današnji Savez), vlastitim
sredstvima društva i podizanjem
zaima kod Brodske Imovne općine


(70.000 forinti). Dom je izgrađen prije
78 godina (1898). Zgrada je zaštićenispomenik
kulture II stupnja i u ovom
času u znatnoj mjeri dotrajala (fasada,
krovište, vodovodna mireža, sanitarni
uređaji i kanalizacija). Nacionalizi"
ani dio zgrade nema Fonda za održavan
ie zgrade, a također »Stanari«
tog dijela zgrade već destak godina
nikome ne plaćaju zakonsku stanarinu
za poslovne površine (1.053 m2) koje
koriste. Ovaj dug prelazi iznos od
500.000.000 st. Din. Dapače, neki od
ovih stanara zatražili su da im SO —
Centar preda ovaj dio na korištenje i
raspolaganje. U vezi s naprijed iznijetim
zamoljeno je predsjedništvo grada
Zagreba da primi posebnu delegaciju
Saveza.

Delegaciju Saveza u sastavu: Dr. M.
Androić, dekan Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, ing. T. Krnjak. republički
glavni šumarski inspektor, Dr. B.
Prpić, doc. ŠF i urednik Š. L., ing. B.
Špečić, grad. šum. inspektor, ing. S.
Tomaševski, predsjednik Saveza i gereralni
direktor Exportdrveta i ing. R.
Antoljak, tehn. tajnik primit će Ivo
Vrhovec, predsjednik grada 20. II. o.g.
u- gradskoj vijećnici.