DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 110     <-- 110 -->        PDF

listove (karte) Atlasa (dimenzije 42 x 61
cm, s pojedinačnim vješanjem odnosno
ulaganjem karata) stoje 58 DM. Cijena
cjelokupnog Atlasa (ujesen god. 1975.) sa
67 karata i s koricama iznosi 2.068 DM.
Naručuje se kod nakladnika Paul Parey,
Hamburg i Berlin.


BOLETiN DEL SERVICIO DE DEFENSA
CONTRA PLAGAS E INSPECCIÖN
FITOPATOLÖGICA (Bilten Službe za zaš
titu bilja i fitopatološke inspekcije).


Pod tim je nazivom nedavno izašao prvi
broj novog španjolskog časopisa koji
obrađuje probleme iz zaštite bilja. Izdavanje
časopisa pokrenuto je nakon integracije
prijašnje Službe za zaštitu bilja
i Službe za zaštitu šuma u sadašnju Službu
za zaštitu bilja i fitopatološku inspekciju,
u kojoj rade kako agronomi tako i
šumari. Ovdje donosimo prikaz nekoliko
članaka ovog broja (Vol. 1, br. 1, Madrid
1975) s područja šumarske entomologije.


D. Cadahia, L. EnriqueziA. Sanchez:
Seksualna privlačnost kod borovog
četnjaka (Thaumatopoea pitvocampa
Schiff.).
U radu se ističe važnost borovog četnjaka
u ekonomiji mediteranskih borovih
šuma te se razmatra što bi prilog istraživanju
na polju seksualnih feromona
značio za program integrirane borbe protiv
ovog štetnika. Prikazuje se kako je
seksualna privlačnost kod borovog četnjaka
kemijske prirode te se opisuje lokalizacija
i tip feromonske žlijezde. Opisuju
se i diskustiraju razne tehnike ekstrakcije
feromona iz ventrakiih dijelova posljednjih
abdominalnih segmenata ženki te
kromatografskog frakcioniranja, pomoću
kojeg se postiže separacija one frakcije,
koja se pokaže najatraktivnija u biološkim
pokusima s mužjacima i koja se može
smatrati kao seksualni feromon četnjaka.


F. Robređo: Prilog proučavanju bioekologije
borova savijača Rhyacionia buoliana
Denn et Schiff. 1776 (Lep.: Tortricidae)
I. Studij leptira.
Leptiri obično počinju letjeti oko 15.
lipnja, a let traje oko 6 tjedana. U početku
leta izbojci su na bijelom boru (Pinus


Prema opisanom sadržaju i prva 4 lista
karata i kartograma može se zaključiti
da Svjetski šumarski atlas predstavlja
vrlo aktuelnu i interesantnu publikaciju
ne samo za nastavnike i istraživače šumarskih
i drvarskih fakulteta i instituta,
nego i za mnoge druge znanstvene i gospodarske
ustanove.


S. B er to vic
silvestris) narasli oko 82%, a na korzičkom
crnom boru (P. nigra ssp. laricio)
63´Vo. Nakon izlaska iz kukuljica u prvim
jutarnjim satima leptiri preko dana miruju.
Kopulacija i ležanje jaja događaju
se u sumrak. Mužjaci u potrazi za ženkama
lete protiv vjetra, stimulirani seksualnim
feromonom koji ženke izlučuju.
Radi odlaganja jaja ženke lete u smjeru
vjetra. Kao klopke upotrebljene su kartonske
kutije u koje su bile smještene
neoplođene i oplođene ženke kao i mužjaci.
Samo su neoplođene ženke privlačile
mužjake. U klopke sa dvije neoplođene
ženke uhvatilo se više mužjaka nego
u klopke sa jednom ili tri ženke. 81,80/o


klopki sa jednom ženkom izgubilo ie atraktivnost
prije 5 dana, a 90,9% prije sedam
dana. Atraktivnost klopki s više nego
jednom ženkom bila je dulja. U jednom
danu u jednoj klopki sa dvije neoplođene
ženke uhvaćeno je najviše trideset
mužjaka.


Seksualni indeks kukuljica i leptira u
prirodi varira. Postoji izrazita protandrija
i na kraju pojave leptira izlaze samo
ženke. Prosječni je seksualni indeks u
godini 1972. oscilirao oko 0,68%. Seksualni
indeks parazitiranih kukuljica 1971. i
1972. godine bio je veći i iznosio 0,86 odnosno
0,80. U stadiju kukuljice ženke provode
više vremena od mužjaka. Maksimalna
duljina života bila je kod ženskih
leptira u staklenim cijevima duljine 6
cm i promjera 1 cm, začepljene sa svake
strane pamukom. Polovica leptira živjela
je 33 — 35 dana. U plastičnim vrećama
prosječno trajanje života iznosilo je 18,8
dana. U prirodi leptiri žive još kraće. Iz


gleda da se trajanje života produljuje sa
smanjenjem utroška energije.


A. R u p e r e z : Štete od velikih komara
(Tipula spp.) na umjetnim pašnjacima
u provinciji Lugo.
Autor informira o štetama od različitih
vrsta velikih komara (fam. Tipulidae)