DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 11     <-- 11 -->        PDF

treba da su plaćeni za rad, a ne samo za prisustovanje na nekom od radilišta.
Takovi radnici su u mnogo slučajeva zadovoljni da rade u blizini svoje
kuće, uvjereni da mogu po potrebi pomoći ukućanima kod obavljanja poljoprivrednih
poslova, makar i uz manju zaradu nego na drugim radilištima.
Uz tako stvorene radne navike, teško je s takovim radnicima raditi na ostalim
radilištima u šumariji, a kod organiziranog prijevoza na šumska radilišta
i organiziranog toplog obroka, radniku bi trebalo biti svejedno na kom
radilištu radi.


1,2 Planiranje načina sječe


U visokim jednodobnim sastojinama sječa se može obavljati s nekoliko
metoda i to:sortimentna,

stabalna,
— debalna,
0 tome koju metodu sječe primjenimo, ovisi organizacija rada, mogućnost
primjene određene mehanizaecije, potreba izgradnje potrebnih objekata
za smještaj radnika na radilištu i niz detalja pripreme rada i radilišta.


1,21 Sortimentna metoda


Sortimentna metoda sječe i izrade je takav način, da se svi drvni sortimenti
izrađuju na licu mjesta u šumi.
Sječa i izrada sortimentnom metodom organizira se u slijedećim slučajevima:kada drvnu masu možemo privlačiti samo malim zglobnim troktorima
ili neopremljenim poljoprivrednim traktorima, koji ne mogu izvlačiti
cijela stabla ili debla;

kada obaramo krupna stabla, koja ne možemo izvlačiti ni sa najjačom
mehanizacijom kao cijela stabla ili debla;

kada se sječa vrši u brdskim šumama a drvna masa se mora privlačiti
uzbrdo;
— ikada posao planiramo završiti uz upotrebu animalnih zaprega;

kada nemamo obučenu radnu snagu za primjenu efikasnijih metoda.

kada se izvoz vrši zglobnim i traktorskim ekipažama.
1,22 Stabalna metoda


Stabalna metoda sječe je takova metoda kod koje se u šumi stabla
obaraju, posijeku im se samo one grane, koje idu iz stabla okomito te bi
kod daljeg transporta predstavljale silne smetnje. Dorada svih sortimenata
se vrši na stovarištu.


Ta se metoda može primjeniti u slijedećim slučajevima:Privlačenje nizbrdo sa mehanizacijom koja može vući cijela stabla.
— Sječa u mlađim sastojinama gdje bi bilo mnogo gubitaka u vremenu
da se izrađuju svi sortimenti u šumi i otpremaju bilo kojom mehanizacijom
(mnogo komada s malom drvnom masom, veliki gubici kod kopčanja, otkopčavan
ja i uhrpavanja).
9