DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 108     <-- 108 -->        PDF

LITERATURA


1. Frković , A.: Više ptica — zdravije šume, Priroda 4, Zagreb 1973; —
2. Henze-Zimermmann : Pernati prijatelji u vrtu i šumi, Zagreb 1966;
— 3. Mikulić , Z.: Aktiv za zaštitu ptica »Sjenica« u Crnom Lugu, Priroda 6,
Zagreb 1970; — 4. Mikulić . Z.: Akcija postavljanja kućica za gnijcžđenje
ptica u SR Hrvatskoj u godini 1975/76, Lovački vjesnik 8—9, Zagreb 1975; —
5. Praktična zaštita ptica, Zagreb 1972; — 6. Ručn e r, D.: Ptica i čovjek, Zagreb
1966; — 8. Štanfelj , C: »Sjenica« — aktiv za zaštitu ptica, Priroda 8, Zagreb
1974.


DOMAĆI STRUČNA LITERATURA


Kirigin B., Šinik N., Bertović S.: KLIMATSKI
PODACI HRVATSKE (Razdobjle
1948-1960.). Građa za klimu Hrvatske,
Ser. II, br. 5., Zagreb 1971. Format A4,
broširano, 127 str., 45 tabela, 3 karte. Izdavač
Republički hidrometeoroloski zavod,
Zagreb, Grič br. 3. Cijena publikacije
(god. 1971.) cea 150,00 Din.


Među izdanjima Hidrometeorološkog
zavoda SRH, u kojima su ukupno ili pojedinačno
obrađivani elementi klime s različitih
gledišta i za raznolike potrebe —
ovo je prva publikacija koja je inicirana
i sastavljena prvenstveno za znanstvene
i praktične potrebe u šumarstvu. S tom
namjerom, a prema zamisli i prijedlogu


S. Bertovića, sve su meteorološke stanice
(79) i njihovi klimatski podaci iz 13-godišnjeg
razdoblja motrenja (navedeni u
45 tabela) razvrstani s obzirom na 17
klimazonalnih vegetacijskih područja i
potpodručja u kontinentalnom i primorskom
dijelu Hrvatske.
Publikacija sadrži mjesečne, neke sezonske
i godišnje srednjake slijedećih
klimatskih elemenata i pojava te nekih
njihovih parametara: temperatura zraka
(18 tabela podataka), vlaga zraka (4


tabele), oborine (7 tabela), naoblaka (4
tabele) i vjetar (3 tabele) te 9 tabela s
podacima o klimatskim pojavama (kiša,
snijeg, tuča, mraz, magla, grmljavina,
snježni pokrivač). Tri priložene karte (u
mjerilu 1:1,500.000) tiskane u boji, predstavljaju:
Klimatogena vegetacijska područja
Hrvatske (Autor S. Bertović),
Klimatska područja Hrvatske prema Köppenovoj
klasifikaciji (autori N. P 1 e š k o
i B. Kirigin) i Klimatska područja
Hrvatske prema Thornthwaitovoj klasifikaciji
(autor N. Pleško).


Bogat dokumentacijski materijal ove
publikacije ujedno su polazište i osnova
raspravi S. Bertović a »Prilog poznavanju
odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj
«, Zagreb 1975.


Imajući na umu tijesnu povezanost klimatskih
prilika i vegetacijskog pokrova,
brojčani i kartografski podaci u ovoj publikaciji
mogu vrlo dobro poslužiti šumarima
u studijskom radu, prilikom planiranja,
u izradi različitih elaborata i u
provedbi praktičnih radova u mnogim biološko-
ekološkim šumskogospodarskim
oblastima.


I. Dekanić