DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


AKCIJA POSTAVLJANJA UMJETNIH DUPLJI ZA PTICE


ALOJZIJE FRKOVIĆ, dipl. ing.
Šumsko gospodarstvo Delnice


Velika akcija postavljanja kućica za gnjiježđenje ptica drupljašica u
SR Hrvatskoj je u toku. Priđimo izradi i podizanju umjetnih duplji, jer
ćemo imati više korisnih ptica i — zdravije šume.


Iako smo svijesni činjenice da se protiv štetnog djelovanja prenamnoženih
insekata i njihovih razvojnih oblika ne možemo uspješno boriti samo
pomoću ptica, bez svake je sumnje da ovi »gospodari neba« imadu i te
kako važnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže. Kad je riječ o šumi,


o šumskim nasadima i kulturama onda je uloga ptica preventivnog karaktera,
što će reći sredstvo za smanjivanje broja štetnih insekata, koje s
potrebnom gustoćom naseljenosti neće dopustiti preveliko razmnožavanje
štetnika.
Primjeri iz literature i prakse o korisnosti ptica u održavanju zdravosti
šuma nedvojbeno to potvrđuju. Prema R. R u c n e r u (6) hrastove šume
Türingije bile su potpuno obrštene od hrastova savijača (Tortrix viridana),
koji se razmnožio zbog premalog broja ptica u šumama. Ostao je pošteđen
jedino veći kompleks takve šume u tom kraju, u kojem je bilo postavljeno
2000 umjetnih gnijezda, koja su naselile razne korisne ptice dupljašice.


Polazeći od poznate istine da malne sve sitne insektivorne vrste ptica
pojedu dnevno toliko hrane koliko iznosi njihova vlastita težina, o korisnosti
na primjer velike obitelji sjenica {Parus sp.) možemo običnim računanjem
doći do impresivnih rezultata njihove velike i ničim nenadoknadive korisne
uloge u šumi. Sjenica velika (Parus major) i sjenica jelova (Parus ater)
dostižu težinu od 8 — 12 g, koliko približno iznosi težina oko 2000 jajašca
smrekova prelca (Lymantria monaeha) ili moljca jelinih iglica (Argyresthiafundela). Ako ustvrdimo da je isti broj izvaljenih gusjenica moljca dostatan
da fiziološki uništi jedno jelovo stablo, to deviza malih gorskokotarskih
zaštitara, članova Aktiva za zaštitu ptica »Sjenica« iz Crno
g Lug a — »koliko sjenica toliko i zdravih jela« za cijelo nije pretjerana.


Dok je zaštita ptica posve.,bezopasan prirodni način borbe protiv štetnika,
insekticidi koje nuđa moderna tehnologija postaju sve to više mač
s dvije oštrice. Problem pesticida, editiva i drugih preparata koje čovjek
upotrebljava ne samo za uništavanje šumskih štetočina, već nadasve za


103