DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 104     <-- 104 -->        PDF

ZNAČENJE ŠUMA U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE


Nakon uspješnog prvog savjetovanja u problemima zaštite čovjekove oko


line, koje je održano u Rijeci početkom travnja mjeseca 1973. u organizaciji


Pododbora za zaštitu čovjekove sredine Odbora za naučna istraživanja, razvoj


i modernizaciju općine Rijeka, grad Rijeka dvije godine kasnije ponovno je


domaćin jednog zapaženog savjetovanja. U Klubu privrednika održano je 20.


veljače 1975. savjetovanje na temu: »Značenje šuma u zaštiti čovjekove sre


dine«, a organiziralo ga je Poslovno udruženje drvne industrije i šumarstva


»Drvo« iz Rijeke.


Savjetovanju je uz Slavka Ka s uma , potpredsjednika Privredne komo


re Rijeka, Vojmira Lazarina , predsjednika Međuopćinskog vijeća saveza


sindikata, dipl. inž. Josipa T r o h a r a, direktora Poslovnog udruženja »Drvo«


Rijeka i drugih ličnosti iz gospodarskog i političkog života regije, prisustvo


vao i velik broj šumarskih stručnjaka iz Istre, Hrvatskog Primorja i Gorskog


kotara. Savjetovanje je otvorio dipl. inž. Robert C r n i ć, predsjednik Uprav


nog odbora Udruženja.


U zapaženom referatu kojeg je podnio dipl. inž. Đuro B o đ a n e c uka


zano je na ogromnu i nezamjenljivu ulogu šume u stvaranju, zaštiti i unapre


đivanju čovjekove sredine te na sadanje nepovoljno stanje i položaj šuma i


šumarstva na području regije. Površina obrasla šumskom vegetacijom zauzi


ma 586.000 ha ili 43% primorsko-goranske regije. Poljoprivredne površine pro


stiru se na 324.000 ha (23%), pašnjaci na 278.000 (20%) te goleti na 195.000


ha (14%).


Sagledavajući ogromno značenje šuma u održavanju čistog zraka, vode i
zemljišta, nužno je potrebno — naglašeno je u zaključcima savjetovanja —
da se uz očuvanje postojećih šumskih kompleksa priđe pošumljavanju na
ogoljelim i pašnjačkim površinama, koje su u većini slučajeva prepuštene
podivljavanju i degradaciji. Za područje primorsko-istarsko-goranske regije
ovaj je zadatak tim prioritetniji, budući da se pretežan dio tih površina nalazi
uz obalu Jadranskog mora i u blizini većih gradskih aglomeracija. Privođenjem
šumskoj proizvodnji barem dijela ovih površina, uz prirodno zaštitne
funkcije, šuma bi ovdje odigrala značajnu ulogu i u razvoju turizma.


Na savjetovanju je nadalje istaknuto da veliku poteškoću za efikasno očuvanje
postojećih i podizanje novih šuma predstavlja nedostatak potrebnih
materijalnih sredstava. Kako šume, prema Ustavu, predstavljaju dobro od
općeg interesa, što će reći da su joj priznate i sve općekorisne funkcije, potrebno
je da pored šumarskih organizacija brigu o uzgoju, zaštiti i podizanju
novih šuma preuzmu na sebe i turističke, vodoprivredne, elektroprivredne,
poljoprivredne, zdravstvene i druge organizacije. Samoupravnim sporazumijevanjem
spomenutih organizacija treba pronaći organizacionu formu u svrhu
realizacije zajedničkih interesa.


Pred skorašnju organizaciju stručno-znanstvenog savjetovanja pod naslovom:
Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline s posebnim
osvrtom na Jadransko područje ističemo na kraju da je skup šumarskih
stručnjaka u Rijeci ukazao i na manjkavost postojećih zakonskih propisa,
koji ne osiguravaju u dovoljnoj mjeri zaštitu prirode i šuma.


A. Frković