DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Zanimljivi su podaci o broju stalnih pokusnih ploha i rad na osnivanju
novih u pojedinim zemljama. U Velikoj Britaniji npr. ima oko 1500 stalnih
pokusnih ploha za proučavanje rasta i metoda uzgoja u cilju povećanja kvaliteta
i produkcije šuma. U švedskoj se mreža pokusnih ploha postavlja tako
da se obuhvate sve karakteristične ekološke regije zemlje. Korisno je bilo
vidjeti stalne proredne pokusne plohe u Poljskoj, koje se sistematski prate
već gotovo 100 godina, itd.


Mr Stevo Orlić


Šumarski institut, Jastrebarsko


RADNI SASTANAK ŠUMARSKIH I LOVNIH INSPEKTORA HRVATSKE


Nakon dužeg razdoblja, u prostorijama Šumarskog instituta u Jastrebarskom
13. studenoga 1975. godine, održan je radni sastanak šumarsko-lovnih
inspektora s područja SR Hrvatske.


Rad sastanka tekao je ovim dnevnim redom: w


1.
Analiza provedbe propisa osnova gospodarenja u 1974. godini.
2.
Program rada šumarskih inspektora u provođenju nadzora nad primjenom
propisa u šumarstvu i lovstvu.
3.
Problematika izrade šumskoprivrednih osnova područja.
4.
Pitanja i prijedlozi.
Sastanku je prisustvovalo 40 učesnika uz prisustvo glavnog šumarskog
inspektora SR Hrvatske dipl. ing. T. K r n j a k a, direktora Šumarskog instituta
u Jastrebarskom mr J. G r a č a n te predstavnika Skupštine Općine Jastrebarsko.
Naknadno se u rad sastanka priključio i republički sekretar I. V.
Sabora SRH za poljoprivredu i šumarstvo dipl. ing. R. P a v 1 o v i ć, koji je
auditoriju inspektora iznio važna pitanja šumarstva. To su: razvojna problematika,
donošenje i provođenje Zakona o šumama te procesi integriranja
šumarstva i drvne industrije u Republici. Ing. Pavlović osvrnuo se nadalje na
današnje stanje i probleme šumarstva te na mjesto i zadatke šumarskih inspektora
u budućem radu. Sekretar ing. Pavlović poseban akcent dao je problematici,
koja bi se trebala posebno razmotriti tokom prosinca i. g. u
Dalmaciji.


Iscrpan referat glavnog šumarskog inspektora ing. Krnjaka pružio je za
analizu i problematiku provedbi propisa šumsko-gospodarskih osnova u 1974.
godini naglasivši potrebu da šumarski inspektori takove analize konstantno
provode u cilju što boljeg gospodarenja te radi jačanja zakonitosti u privredi.
To obavezuje na efikasnije organiziranje i djelovanje šumarske inspekcije.


Zahvaljujući susretljivosti i suradnji Šumarskog instituta u Jastrebarskom
učesnicima sastanka omogućen je uvid u rad Instituta i pregled njihovih
objekata, a u organizaciji Šumskog gospodarstva Karlovac i Šumarije Jastrebarsko
i upoznavanje objekata nizinskih i prigorskih šuma te radova i
planova razvoja Šumarije Jastrebarsko.