DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1976 str. 100     <-- 100 -->        PDF

7.
Klepac, D., Jugoslavija
Korištenje stalnih pokusnih ploha za izučavanje rasta i produkcije u
jednodobnim sastojinama hrasta lužnjaka u SR Hrvatskoj, Jugoslaviji.
8.
Kairiukštis, L. A., SSSR
Pokusne plohe za proučavanje metoda uzgoja u cilju povećanja kvaliteta
i produkcije šuma.
9.
Abetz, P., Zapadna Njemačka
Evropski pokus smanjenja broja stabala u sastojinama obične smreke
(P. abies).
10.
Adlar, P. G., Richardson, K. F., Velika Britanija
Gustoća sastojina i pad promjera kod Pinus patula.
11.
Delvaux, L., Belgija
Proređivanje sastojina evropskog ariša (L. decidua).
12.
Trampler, T., Wojcik, R., Poljska
Problem vrednovanja podataka sa stalnih pokusnih ploha.
13.
Weihe, J., Zapadna Njemačka
Ocjena rezultata stalnih pokusnih ploha u čistim sastojinama.
14.
Wätzig, H., DDR
Svrha postavljanja mreža stalnih pokusnih ploha u sastojinama obične
smreke u DDR.
15.
Wenk, G., DDR
Stalne pokusne plohe kao model za eksperimentalnu provjeru znanstvenih
predpostavki o etatu.
II


U geografskom pogledu sjeveroistočna Poljska je dio nizine Baltičkog
primorja. To su glacijalna jezerska područja okružena morenskim nasipima
i dinama.


Usprkos relativno male količine oborina, 600—700 mm godišnje, klima je
humidna. Vegetacijski period traje 190—210 dana. Srednja godišnja temperatura
iznosi oko 7° C.


Staništa četinjača zauzimaju oko 76% površine, a dolaze na ispranim i
pjeskovitim fluvio-glacijalnim akumulacijama, podzoliranim tlima. Bogatija
staništa listača nalaze se na morenskim i ispranim smeđim tlima.


Običan bor je glavna šumska vrsta. Njegova zastupljenost u šumama iznosi
oko 58%. Obična smreka je zastupljena s 19% i dolazi u zajednici s borom.
Od listača hrast je zastupljen s 5%, bukva 4% i grab 1%.


Pored stalnih terenskih ploha na ovoj ekskurziji posjetili smo poznati
nacionalni park i rezervat Bialowieža-u.


III


Znanstveni simpozij u Poljskoj organiziran je s ciljem da znanstveni radnici
iz različitih zemalja svijeta razmjene mišljenja, rezultate i iskustva u postavljanju
i vođenju stalnih terenskih pokusnih ploha. U tom smislu očekivanja
su se ispunila. Podneseno je 15 znanstvenih referata na tu temu, i u više navrata
vođene su korisne diskusije za vrijeme pregleda terenskih pokusa.