DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 99     <-- 99 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA
ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ
INDUSTRIJI I SL.


MALA
ŠUMARSKA


KRONIKA


ŠUMARSKI LIST


NA KRAJU 1975. GODINE!


Dakle, Mala šumarska Kronika ostaje
i nadalje redovna i rado čitana stalna
rubrika 100 godina starog šumarskog
lista! U broju 12174 naveli smo
da je MŠK u predprošloj 1974. godini
objavila 154 crtice i zanimljivosti iz šumarstva
i drvne industrije, kao i šireg
političko-privrednog područja naše domovine
i svijeta na 40 tiskanih stranica.


U ovoj 1975, g. u MŠK objavljeno je
daljnjih 98 sastavaka, zanimljivosti i
zbivanja na 43 stranice. Ukupna bilansa
u ovih 1,5 godinu izlaženja jest:
252 vijesti, crtice i zanimljivosti na 83
stranice dvostupačnog tiskarskog petit-
sloga! Iako zaokupljeni brojnim poslovima
i »buđenjem« društvene svijesti,
kod određenog broja članova
Saveza i teritorijalnih Šumarskih društava,
mi nastavljamo s daljnjim uređivanje
MŠK. Kritičkog osvrta na ovaj
naš rad nema, a niti pristižu kuđenja
a ni čestitke!


Kad je prva korektura ovoga broja
š. L. (11—12/75) stigla iz samoborske
tiskare u uredništvo časopisa MŠK
nije bila dogotovljena. Tada je glavni
i odgovorni urednik Š. L. dr B. Prpić
odgodio izlazak ovoga broja za nekoliko
dana, kako bi u ovaj broj našeg
slavijenika-starca, uklopio ove i daljne
retke kronike. Hvala mu na strpljivosti!
Međutim urednik MŠK ima »dobrih
« isprika i razloga za ovo zakašnjenje.
Zaokupljen je šarolikim brigama
i poslovima oko — gore navedenog
— »buđenja« i zbijanja redova


članstva i struke,
tanih sjednica,
skupština i si.


Ispričavam seŠumarskog lista


Neka Vam je1976. godina!


organiziranja zacrskupova,
proslava,


vjernim čitateljima
i MŠK.
sretna i bolja Nova


Urednik MŠK:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 100     <-- 100 -->        PDF

OPROŠTAJ SA STAROM 1975. GODINOM
završnu svečanost došao je i Republički
sekretar za šumarstvo, prehranu i poljo


Uprava Saveza inženjera i tehničara šuprivredu
ing. Rade Pavlović u pratnji ing.
marstva i drvne industrije Hrvatske proT.
Krnjaka, republ. glavnog inspektora
slavila je 29. XII. 1975. g. uspješan završeza
šumarstvo. Goste je na ulazu u dom dotak
svojeg poslovanja u protekloj godini. čekivao domaćin proslave ing. S. Toma-
Tom prilikom održana je svečana sjednica ševski i članovi uprave Saiveza.
kojoj isu prisustvovali dosadašnji predPrvo,
a bilo ih je više, iznenađenje za


sjednici i tajnici Saveza, urednici Šumargoste
bili su uspjeli crteži i karikature s
skog lista, zaslužni i počasni članovi, zapopratnim
tekstom slikara Josipa Ćosića
tim istaknuti znanstveni i društveni radiz
Zagreba, kojima su bili prekriveni gonici,
rukovodioci šumarstva i drvne indutovo
svi zidovi društvene dvorane. Po zistrije
Hrvatske, kao i članovi današnjeg dovima su »visile« sve same markantne i
Upravnog i Nadzornog odbora. istaknute ličnosti Saveza i struke. Ipak,
Svečano ukrašene prostorije »Šumaristicali
su se crteži s likom: ing. F. Knebskog
doma« i okićene crnogoričnim stabla,
ing. B. Ćopa, ing. S. Vanjkovića, ing.
lima dočekale su preko 60 uzvanika i suS.
Tomaševskog, Prof. dr. Z. Potočića, ing.
dionika ove društvene proslave. Na ovu V. Fašaića i dr.


S..VJZ irŽIiHJVRA I i´^Hi.´i; A:;A
SjHABSCTA 1 2RVHE IRDUSTKIOtB
RB´VAI´SK´l


Zavreo»Lrg ijasuranida 11
Telefons444-ŽoS


Bro,1;lSS/?5
Za.ijrsb,S4.12.1S75.


Ha temalju cl.33 Statuta Saveza sazivam-svečanu
sjadniou Upravnog 1 Nadzornog odbora, !coja 60 se održati u


ponađjsljak 29.XlI,o.ß. u 19´-« društvaniot prostorijama
"Surasrakog doatv´,:," jj.r´s.rü VJV trg il/prizomr.o se prigodnim . .
dnevni» redo:n i pro.^rscr.or..


Frssia ustaljenoj dugogodišnjoj tradioiji nä ovu
OTecam sjednicu,povoddö) Ltspjaänoß završetka poslovno 1975
godina,pozivano i sva počasne i zsaluzne "članove našase
&ruatva,zatim prod^edniko i tajnike dosadnSnjiU uprava
Savaza.uradnite Šumarskog lista,istaknuta društvene i znanstvena
r-dnike Btrufce,i rukovodipc^3šu:ri premota drvom i

Radujemo ^o ovonse ausretu i oaokujatao Vaš
naizostavnl dolazak!


Predsjednik!


{te,i?,Komlonović} Clnf5,S,ToBašavaKiJ


SI. 1. — Tekst svečane pozivnice
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SI. 2. — Gaudeamus igitur.


Proslava stare godine započela je studentskom
himnom »Gaudeamus igitur...«,
koju je otpjevao vokalni oktet »Gorani«
iz Zagreba, a prihvatili su je svi prisutni.
Himna je otpjevana u stavu »mirno« i potsjetila
»starije« generacije šumara na dane
prohujale s vjetrom i mladenačku, studentsku
prošlost. To je bio, zaista, svečani
trenutak!


Uslijedila je pozdravna riječ predsjednika
ing. S. Tomaševskog, koji je prisutnima
gostima zaželio dobrodošlicu i istakao
kako ovdje u dvorani zapaža veliku složnost
i jedinstvo drvara i šumara, pa bi
želio da u takvoj služnosti naša zelena
obitelj nastavi rješavati broj probleme
struke koji stoj« pred nama.


U svom dalnjem govoru predsjednik se
zahvalio ing. B. Copu, prof. dr. M. Antiću
(Beograd), akademiku prof. dr. P. Fukareku
(Sarajevo), ing. T. Pelešu i dr. na
održanim stručnim predavanjima u »Šumarskom
domu« tokom 1975. g. Istakao
je i snažnu pomoć, koju pružaju članovi


Redakcijskog odbora Šumarskog lista, a
napose tzv. terenski R.O. u sastavu: ing.


D. Bartovčak (Bjelovar), ing. M. Cvitić
(Vinkovci), ing. A. Frković (Delnice), ing.
J. Harapin (Sisak), ing. V. Hibler (Senj),
ing. I. Kisiček (Buzet), ing. K. Kožul (Osijek),
ing. T. Lucarić (Vinkovci), ing. D.
Pletikapić (N. Gradiška), mg. S. Milković
(Rijeka), ing. I. Mrzljak (Karlovac), ing.
A. Pavlović (SI. Brod), ing. I. Pavša (Varaždin),
ing. K. Posavec (Gospić), ing. M.
Simunović (Dubrovnik), ing. B. Tkalčić
(Zadar), ing. U. Trbojević (Podr. Slatina)
i ing. Ž. Vrdoljak (Split). Ovakvom suradnjom
i prikupljanjem stručnih članaka,
rukopisa i vijesti naš je Šumarski list
zaista počeo dobivati širi i novi profil.
Još samo kad b bolje radila neka tertorijalna
Šumarska društva, tada bi Savez
uz pomoć svojega mnogobrojnog članstva,
mogao s većom snagom i sigurnošću poći
u »borbu« za osvajanje onoga društvenog
mjesta, koje pripada našoj struci obzirom
na ulogu i važnost šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Si-" S


SI. 3. — Ing. T. Krnjak, ing. R. Pavlović, ing. S. Tomaševski, ing. D.
Brkanović, dr. Z. Vajda


SI. 4. — Dr. Z. Vajda, tag. B. Cop, dr. B. Kraljević, ing. Z. Grahovac,
ing. V. Supek, ing. I. Podhorski
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 103     <-- 103 -->        PDF

<<****
SI. 5. — Teški razgovori:


Predsjednik je posebno čestitao prof,
dr. Z. Vajdi na nedavno dobivenoj republičkoj
nagradi za životno djelo i knjigu
»Nauka o (zaštiti šuma« — Zagreb 1974 i
istakao njegov neumorni i vrijedan rad u
šumarstvu. Čestitke Saveza i prisutnih
primio je i prof. dr. D. Klepac na izboru
za člana-suradnika Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti.


Završavajući svoj govor ing. S. Tomaševski
u kraćim je crtama iznio plan rada
Saveza za 1976. g.: organiziranje savjetovanja
o ulozi šume i šumske vegetacije u
zaštiti čovjekove okoline u odnosu na jadransko
područje, koje će se održati 4-6.


III. 1976. g. u Zadru. Zatim je govorio o
skoroj proslavi 130 godišnjice osnivanja
Hrvatskog Šumarskog Društva (1846), današnjeg
Saveza IT, kao i 100 godišnjici
neprekidnog izlaženja Šumarskog lista
(1876) uz slavljenje 35 godišnjice Narodnog
ustanka. Predviđeno je da se ova proslava
održi u Zagrebu 11. VI. 1976. g.
I na kraju, ne bi bilo časno niti dostojno
tradicija ovoga doma i Saveza, a da —


´"i i


Krnjak-Tomaševski-Brkanović


i ovom prilikom — ne komemoriramo sve
one naše stručnjake koji su nestali iz
naše sredine u ovoj godini. To su: ing.
Veljko Jurdana, tehn. Milan Ančić, ing.
Josip Benić, ing. Vladislav Jelenčić, ing.
Živko Panjkota, ing. Mate Markanović,
ing. Vilko Peić, tehn. Franjo-Braco Landikušić,
ing. Vladimir Mutak, prof. ing.
Stanko Flögl, tehn. Josip Petanjek, ing.
Mijo Balaić, tehn. Ante Kvarantan, ing.
Josip Lipovac i ing. M. Rajnović. Hvala i
slava ini!


Poslije večere »GORANI« su nastavili
s izvođenjem zacrtanog programa. Nagrađeni
snažnim pljeskom uspješno su i skladno
izveli klasično polyfonijsko djelo
»Confirma« J. Gallusa, zatim »Lipe« prof.


R. Matza, J. Gotovca »Jadranu — Mi ne
damo naše more« i »Rugalicu« J. Stolzera-
Slavenskog.
Uslijedile su recitacije mladog slikarapjesnika,
već spomenutog kao autora uspjelih
karikatura, Josipa Ćosića: »Listopad
« i »Pjesnikova šetnja s poezijom naturom
«. Prof. Dinko Tusan (urednik ča
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 104     <-- 104 -->        PDF

»j^tajsL´


SI. 6. — ing. S. Vanjković SI. 7. — ing. B. Tkalčić


nm


JK&Hf/A)>})Ltst


mm MKuiDo-


SI. 8. — ing. Ž. Hajdin SI. 9. — ing. B. Hruška
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 105     <-- 105 -->        PDF

tftö


. > VA"


Sl. 10. — ing. F. Knebl Sl. 11. — ing. S. Tomaševski


^m


´S


% t


,?!


Sl. 12. — Dr. Z. Potočić Sl. 13. — ing. B. Cop
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 106     <-- 106 -->        PDF

\ f cil.-ci


mm


SI. 14. — ing. A. Šerbetić


SI. 15. — Dr. B. Prpić


V/,1


SI. 16. — Dr. B. Kraljić SI. 17. — ing. M. Butković
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 107     <-- 107 -->        PDF

sopisa Instituta za drvo »Drvna industrija
«) nastavio je izvođenje recitacija pjesmama:
»Uveo list« i »Ostat ću ovdje«. Kruna
svega bila je zajednička recitacija Ćosić-
Tusan kad su izveli svečani recital


>4


* "Cs"´ Ä-<-_—c-
Vi h]Uvi(_;


t /,


^OA.*-($**d(jkiL. ´


: ftftl


(skraćeni) pjesnika Miroslava Slavka Madera:
100 godina! To je onaj prekrasan recital
o šumi, koji je izveden u Vinkovcima
2. X. 1974. g. povodom stote godišnjice
organiziranog pristupa šumarstvu Slavonije.
Iskreni i snažni pljesak prisutnih
bio je nagrada ovoj dvojici veoma dobrih
recitatora za njihov uspjeli izbor pjesama,
odličnu dikciju i pravilno akcentuiranje
glavne pjesnikove misli posvećne šumama
i šumarstvu.


Pjevački sastav »Gorani«, pod vodstvom
dirigenta dr. M. Bergovca, nastavio je
pjesmom i sviranjem. U pjevački program
uključili su se svi prisutni, a povremeno
su »uletavali« i odlično se uklapali šumarski
»solisti« ing. S. Vanjković, prof,
dr. Z. Potočić, kao i »Savezna« namještenica
Milica Piljek (sada u mirovini) uz
srdačni pljesak i odobravanje. Kad smo
već spomenuli sve izvođače red je da iznesemo
i imena članova okteta »Gorani«,
koji su nas mnogo zadužili svojim odličnim
izvođenjem pjesama i sviranjem. To
su: dr. Z. Capar (liječnik), ing. J. Crnić
(strojar), V. Cuculić (veterinar), J. Derniković
(operni pjevač), braća Josip i Antun
Grilec (inženjeri elektrotehnike), prof. Ž.
Škoberna i dirigent dr. M. Bergovec (liječnik).
Ističemo i pomoć koju je pružio
našem Savezu »dvorski« fotograf Ante So


509
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 108     <-- 108 -->        PDF

SI. 21. Šumarski spiker ing. S.
Vanjković


rić (Foto-atelje: Zagreb). I na ovom mjestu
svima im zahvaljujemo. Imena ostalih
suradnika, organizatora ove uspjele priredbe,
vrijednih domaćica, režisera i dr.
ne iznosimo. Treba doći u »Šumarski
dom« na šumarski »četvrtak« i tamo ćete
ih upoznati! Sve ove vjerno je ovjekovječio
naš »dvorski« fotograf na brojnim lotosima
i slikama.


Niti ostali sudionici ove proslave, koji
su bili »bez glasa« i neupjevani nisu bili
prikraćeni. Bilo je pravo i istinsko uživanje
gledati ih s kakvom pažnjom i nasladom
listaju po »Zapisima o povijesti šumarskih
četvrtaka«. Ova knjiga s zapisnicima
o održanim »četvrtcima«, ukrašena
brojnim crno-bijelim i color-fotosima, društvenim
obavijestima, uputstvima za odlazak
u mirovinu, najnovijim snimcima
sex-bomb i današnjice, aktualnim novinskim
izrescima i pričama iz epohe »Tako
vam je bilo nekoć...« išla je od ruke do
ruke. Osim ovoga održana je i prigodna
tombola. Glavni zgodici su bili: akvareli
slikara J. Ćosića. Za uloženih 10.— din.
glavne su zgoditke osvojili: prof. dr. B.


SI. 23. — Re


lej »Sljeme«


bio je u kva


ru, pa je izo


Spiker RTV-Zagreb: Mlastao
prenos


den Delić proslave


Kraljić (»Tramontana« — pastel), ing. S.
Vanjković (akvarel: Kahvu mi, draga, ispeci.
..) i ing. V. Fašaić (akvarel: Vaza s
cvijećem).


O uspjehu ove proslave, dobroj organizaciji
i zadovoljstvu, koje je sudionicima
pruženo prilikom ispraćaja stare 1975. g.,
najbolje iliustrira i svjedoči izjava republičkog
sekretara ing. R. Pavlovića, koji
je odlazeći s priredbe rekao domaćinu
»Šumarskog doma«: »Naskoro dolazim na
vaš šumarski »četvrtak«!.


Požutjeli hrastov list ukrašen imenom
i prezimenom i ovjeren žigom Saveza IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske ponio
je svaki sudionik ove uspjele proslave.
Ovaj list je »propunica« za slijedeću godinu.


Sretna vam, svima, Nova 1976 godina i
do viđenja!
Urednik MšK: