DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 98     <-- 98 -->        PDF

niziraju seminari, specijalizacije i organizira magisterij iz oblasti racionalnog
korišćenja zemljišta. Pored navedenog, u zaključcima se insistira na
bržem i efikasnijem rješavanja finansiranja radova na protiveroznim zahvatima,
uspostavljanju suradnje s organima koji se bave problemima prostornog
planiranja, zatim predstavnicima građevinarstva, rudarstva, proizvođačima
elektr. energije (hidro-i termoelektrane) i dr. u cilju pronalaženja
prihvatljivih rješenja, kojima će se svesti na snošljivu mjeru gubitak plodnijih
poljoprivrednih i šumskih površina. Ova akcija se ujedno uklapa u
program zaštite i unapređenja čovjekove okoline.


11. 10. 1975. god. (subota) — Ekskurzija s unaprijed utvrđenom maršrutom:
Peć — Dečani, Đakovica — Mala Kruša, Prizren, Suva Rijeka, Gračanica,
Priština, Obilić, Budisavci, Peć.
Učesnici ekskurzije su imali mogućnost da se tom prilikom upoznaju sa
problemima racionalnog korišćenja zemljišta, postignutim uspjesima u poljoprivrednoj
proizvodnji. Pored toga, učesnici su posjetili i veoma značajne
kulturno-historijske spomenike. Po dolasku u Peć službeno je i završen rad
ovog značajnog simpozijuma, čiji će materijali biti štampani u posebnoj
ediciji.


Dr. Radoslav Ćurić


PROSLAVA


100 GODIŠNJICE NEPREKIDNOG IZLAŽENJA ŠUMARSKOG LISTA
i
130. OBLJETNICE OSNIVANJA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
uz
SLAVLJENJE 35. GODIŠNJICE NARODNOG USTANKA JUGOSLAVIJE


Program


1.
Svečana akademija 11. VI. 1976. g. u Kristalnoj dvorani hotela Inter-Continental
u Zagrebu u 10 sati. Prigodni govori i referati svečana podjela priznanja i
medalja uz kulturno-umjetnički program.
2.
U Šumarskom domu: prateća izložba društvene dokumentacije, najstarije
stručne literature, karata šuma, crteža i karikatura markantnih društvenih i
stručnih radnika šumarstva i drvne industrije i si.
3.
U oči proslave 10. VI. o. g.: polaganje vijenaca na grobove zaslužnih šumara,
koji su pokopani na Mirogoju.
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


Zagreb, Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206