DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— Dr. R. Ćurić — Šumska zemljišta ispod dalekovodne mreže u SR BiH
i mogućnost njihovog korištenja u proizvodne svrhe (naknadno prijavljeni
koreferat).
Nakon pročitanih koreferata slijedila je opsežna diskusija.
Poslijepodne rad Simpozija se nastavio izlaganjem svodnog referata pod
naslovom: »Uređenje prostora na osnovu upotrebne vrijednosti zemljišta
(Autori — Prof. dr V. Mihalić, prof. dr. A. Stritar.)


Izlaganje koreferata teklo je slijedećim redoslijedom:


— Mr. S. Simić, dipl ing. M. Kotlajić, dipl. ing. U. Kuzmanović — Mogućnost
rekultivacije zemljišta oštećenih otvorenim kopovima uglja.

Prof. dr. M. Bogdanović, mr N. Tančić, dr. S. Stojanović — Mogućnost
korišćenja prašine pri separaciji lignita TE »Kosovo« za melioracije kiselih
pjeskovitih i jako glinovitih zemljšta SAP Kosova.

Dr P. Ivović, dr. N. Marković, mr. Lj. Martinović — Rekultivacija flotacionog
mulja u dolini rijeke Pek.

Prof. dr. P. Radmanović, prof. dr. R. Korunović — Uređenje prostora
na osnovu upotrebne vrijednosti zemljišta, s aspekta opštenarodne odbrane.

Dr. P. Ivović, dr. D. Dušić, dipl. ing. B. Ćurković, dipl. ing. M. Spasojević,
mr. S. Vučković — Uređenje zemljišta u hidro-mel. sistemu Radonjić
(Metohija).
— Dr. G. Antonović — Problem uređenja zemljišta brdsko-planinskog područja
Srbije.


— Dipl. ing. Ž. Vidaček, dipl. ing. I. Šalinović — Klasifikacija pogodnosti
zemljišta za upotrebu i mogućnost njene primjene.

Dipl. ing. B. Pugelj — Prostorni nacrt na potrebe kmetijstva v občini
Ljubljana Moste-polje (komentar koreferata — Prof. dr. A. Stritar).
— Mr. D. Rudić — Uporedni prikaz stanja i mogućnosti racionalnog korištenja
zemljišta Kostalačkog ostrva s aspekta prevlaživanja podzemnim
vodama.
Diskusijom, nakon izloženih koreferata, obuhvaćen je širok spektar pitanja
iz ove još nedovoljno proučene oblasti. Naročito je podvučen problem
nenamjenskog korišćenja poljoprivrednih površina najboljih proizvodnih
potencijala od strane građevinarstva — industrije. Drugi vid neracionalnog
korišćenja i zauzimanja najplodnijih površina najviše dolazi do izražaja kod
urbanizacije, izgradnje stambenih zgrada u naseljima gradskog karaktera,
a isto tako i u manjim naseljima.10. 10. 1975. god. (petak) — Nastavak Simpozijuma izlaganja svodnog referata
pod naslovom: »Zaštita zemljiša od erozije i problemi njihovog iskorištavanja
« (Autori dr. Đ, Filipović i dr. D. Dušić.)
Koreferati su izloženi kako slijedi:

Dipl. ing. I. Marković — Činioci koji su uslovili katastrofalnu poplavu
Kragujevca i prigradskih naselja i prijedlozi mjera za uređenje slivnog
područja rijeke Lepenice.

Dipl. ing. P. Stefanović, dipl. ing. B. Rula, dipl. Ing. Z. Gavrilović —
Erozija u slivu rijeke Bijelog Drima.Dipl. ing. B. Spalević — Prilog proučavanju reljefa brdsko-planinskog
područja.