DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 95     <-- 95 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI


JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM O RACIONALNOM KORIŠĆENJU
ZEMLJIŠTA — PEĆ, 9, 10. i 11. 10. 1975. GODINE


U organizaciji Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta i Biotehničkog
instituta u Peći, u vremenskom periodu od 9 — 11. X. održan
je u Peći Jugoslavenski simpozij o racionalnom korišćenju zemljišta, kojem
su pored stručnjaka — aktivnih učesnika u radu simpozija, prisustovali
i brojni gosti, predstavnici drugih naučnih institucija i društveno-političkih
organizacija.


Program rada Simpozijuma se odvijao prema naprijed utvrđenom redoslijedu
i to:9. 10. 1975. god. (četvrtak). Otvaranje Simpozija i pozdravna riječ predsjednika
Organizacionog odbora i učesnika Simpozijuma.

Uvodni skupni referat pod naslovom: »Neracionalno korišćenje poljoprivrednog
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe« (Autori prof. dr. H.
Resulović, prof. dr. M. Vlahinjić, dipl. ing. M. Marušić).
Nakon izlaganja glavnog referata, koreferenti su izložili kratke rezimee
svojih koreferata slijedećim redoslijedom:Dipl. ing. D. Stojanović, dipl. ing. V. Martinović, dipl. ing. V. Vućković,
mr. S. Simić, dr R. Filipović — Hemijski sastav zemljišta poremećenih
rudarskim radovima.

Dipl. ing. V. Pešić — Neki vidovi gubljenja poljoprivrednog zemljišta.

Dipl. ing. T. Vajdić — Neracionalno korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u Vojvodini.

Dipl. ing. E. Molnar — Problem antropogenog zaslanjivanja černozema
u ataru Bečeja.
— Dipl. ing. N. Karahodža — Problem prekomjerne devastacije zemljišta
eksploatacijom lignita kosovog bazena.

Dipl. ing. D. Popović, dr. D. Babović ,mr. M. Dauti — Rekultivacija
rudarskih terena s aspekta zaštite zemljiša na površinskim kopovima
u Obiliću.
— Dr. M. Pejković, dr. S. Stojanović, dr. D. Božić — Prilog poznavanju
fizičko-hemijskih svojstava izluženog černozema u uslovima neracionalnog
navodnjavanja.
— Dipl.
fiz. hem. E. Todorović, mr. B. Filipović, dr. Z. Gligorić, prof. dr.
R Korunović — Mogućnost zaslanjivanja zemljišta navodnjavanjem —
na teritoriji Srbobrana.

Dr. R. Filipović — Uticaj podzemne vode na vodni režim zemljišta Godominskog
rita.