DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 94     <-- 94 -->        PDF

i Robusta jer iz 1 m3 (ili prostornog?) drva ovih klonova dobije se po 250 kg
celuloze, a od klona 1 — 214 samo 175 kg. Pored toga, celuloza prvih dvaju
klonova ima i nešto bolja mehanička svojstva, nego celuloza iz klona 1 — 214.
Stoga je i tendencija industrije celuloze, da se drvo za kemijsku preradu
prodaje po težini, a ne po prostornoj mjeri te bi »i proizvođači i potrošači
(bili) zainteresirani za klonove koji imaju veću volumnu težinu drveta« (Bodi).
Nije nevažna i informacija da se »bjeljena sulfatna celuloza topole uspješno
koristi i za izradu finih tzv. bezdrvnih papira»« i to sa 70%, a celuloza četinjača
samo 30°/o (Stanković).


Prema podacima ing. Popova, klon I — 214 znatno je jače bio napadnut
i oštećen od topolovog gubara (Leuooma sailicis L.) i »smeđe pjegavosti lišća«
[Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn.] nego ostali klonovi, a posebno
klon Ostia koji je od tog štetnika i ove gljivice pretrpio neznatna oštećenja.


Ing. Orešković u svom referatu prikazao je potrošnju mekih listača u
Jugoslaviji te topolovine kao sirovine u pilanskoj preradi, industriji šper
i panel ploča, šibica, ploča iverica kao poluprerađevine, a proizvodnju ambalaže,
papira te paleta kao finalnih proizvoda. Značajna je konstatacija ing.
Oreškovića, da su »drvene palete proizvedene iz topolovog drveta pokazale
u praksi dobre osobine preme, npr. paletama od četkijara (dobro držanje
čavala, manje pucanje pod utjecajem vlage i dr.«


O. PIŠKORIĆ
QnkenLeLi, tefrnicati — LumacLLe!


Kauders A.: Šumarska bibliografija II (1846—1955) — Zagreb
1958 (str. 440) 20,00 Din


Kompleksna monografija o Kršu (1. Krš Slovenije, 2. Hrvatske,
3. Bosne i Hercegovine, 4. Crne gore, 5. Jugoslavije
(šumar) — komplet 5 knjiga sa 96 stručnih referata na


1.400 stranica velikog formata — Split 1957. . . . 50,00 Din
Šafar J.: Uzgajanje šuma — ekonomski i biološki temelji


— Zagreb 1963 (str. 600) 50,00 Din
Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi
povez, vel. 14x23 cm (novo izdanje — Zagreb 1975) 35,00 Din


Narudžbe za tiskanice — obrasce
i stručne knjige prima:


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


Zagreb, Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206