DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 93     <-- 93 -->        PDF

2. U ovom dvadeset godištu podignuto je u Jugoslaviji oko 80 000 ha
plantaža i kultura topola i vrba, od čega u SAP Vojvodina 36 000 ha, u SR
Hrvatskoj oko 31 000 ha. Kako prosječni godišnji prirast tih kultura u starosti
od 15 godina (ili u ophodnji) iznosi oko 20 m3 to im etat iznosi oko
1 500 000 m3 drvne mase (Kalajdžić, str. 3). Međutim, zabilježen je prosječni
godišnji prirast i 44 m3/ha, ali, također, prirast manji od 10 m3/ha (Roksandić,
str. 34). Razlike u prirastu ne zavise samo o primjeni različite tehnologije
uzgoja (od pripreme tla do mjere njege i zaštite), nego i klona te
staništa uopće, a od izbora za pojedini klon posebno.
Informaciju u razlikama prirasta pojedinih klonova cv euroameričke
crne topole te na različitim staništima pružaju podaci koje su saopćili dr
Herpka — mr Marković (u »Topoli« br. 103-106, str. 185) i ing Popov (»Topola
« br. 107 — 108, str. 35). Podaci Herpka — Marković odnose se na
prirast u »uporednom topoliku« Instituta za topolarstvo u Novom Sadu,
a Popova na prirast topolika na pokusnoj plohi u Glogonju Šumsko-industrijskog
kombinata u Pančevu. U oba slučaja starost nasada bila je, navršenih,
13 godina, a staništa u topoliku Vrbovec s ilovastim tlom (u nižoj
tabeli pod »a«) i s pjeskovitim (b) odnosno g profila mikroreljefa staništa,
a u Glogonju s aluvijalnim nanosom rijeke Tamiš. Stanje prosječnog godišnjeg
prirasta, u m3/ha, bilo je:


klona
(a)
u topli ku
Vrbovec
(b)
Glogo:
I — 214 36,10 29,16 32,18
Jacometti 24,37 20,14 24,40
Ostia 24,55 18,50 27,79
I — 154 22,39 17,73 22,27
Robusta 19,44 15,27 18,06
Serotina 17,34 14,04 —
Marilandica 13,94 14,17 —


Ne samo ovi, nego i drugi, podaci pokazuju da najveći prirast ima klon
I — 214 te je jedini on, uz današnje uvjete prodaje (po volumenu i po
današnjim cijenama), ekonomičan i rentabilan klon i uz opterećenje
vrijednosti ulaganja u uzgoj s 12-postotnom kamatom (Herpka — Knežević
str. 17). .´Međutim, »osnova za ulaženje u obimnije investicije, koje bi na
kraju proizvodnog ciklusa dale akumulaciju za nastavak ove proizvodnje ...
kod prosječnog prirasta od 20 m3... uslovljena je s kamatnom stopom od
najviše 4´% na uložena sredstva . . .« (Herpka — Knežević, str. 27).


Međutim, iz saopćenja (u ovom broju »Topole«) ing. Bodija i ing. Stankovića
proizlazi da prirast nije jedini elemenat po kojemu isključivo treba
birati klonove za uzgajanje u proizvodnim plantažama. Naime, klon I — 214
ima najmanju specifičnu težinu drva, a to je nepovoljno svojstvo za proizvodnju
celuloze, kako pokazuje dosadašnja proizvodnja celuloze iz naše
topolovine u Sremskoj Mitrovici i u Belišću, povoljniji su klonovi Ostia


495