DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 92     <-- 92 -->        PDF

DVADESET GODINA NAŠEG PLANTA2NOG TOPOLARSTVA


1. Savez Poljoprivredno-šumarskih komora Jugoslavije osnovao je 1955.
godine JUGOSLAVENSKU NACIONALNU KOMISIJU ZA TOPOLU (JNKT)
sa zadatko m da proučava probleme podizanja, uzgoja i korištenja
topola u Jugoslaviji i surađuje u njihovom rješavanju. Za ostvarivanje tog
zadatke JNKT osnovala je Institut za topolarstvo sa sjedištem u Novom
Sadu, a, za informiranje javnosti i vezu među zainteresiranih, godinu dana
kasnije pokreće i »bilten« pod nazivom »TOPOLA«. Dvadesetgodišnjicu svog
postanjaja JNKT naglasila je posebnim Savjetovanjem koje je održano u
Novom Sadu .početkom srpnja ove, 1975, godine. O tom Savjetovanju informira
nas dvobroj 107 — 108, ujedno i posljednji u 1975, »Topole« s ovim
sadžajem:

Uz 20-godišnjicu rada JNKT (E. Kalajdžić);

Zaključci naprijed navedenog Savjetovanja;

Iskustva u tehnologiji proizvodnje sadnica i podizanju zasada topola
i vrba (I. Herpka) i

Ekonomičnost i rentabilnost uzgoja topola (I. Herpka i I. Knežević) kao
referati;

Taksacioni elementi plantaža topola Lovno-šumsko-poljoprivrednog gazdinstva
»Jelen« posle 12 godina rasta i osvrt na dužinu ophodnje u vezi
s tim (D. Jović);

O pređenom putu i mogućnostima podizanja brzorastućih zasada topola
i vrba (P. Roksandić);

Razvojne mogućnosti šumarstva Vojvodine sa posebnim osvrtom na koncepciju
razvoja mekolišćarskih šuma i topola i vrba u Združenom šumsko-
industrijskom preduzeću »Vojvodina« (J. Marković i I. Herpka);

Topolarstvo u vodoprivredi Srbije (B. Jovanović) i
— Uporedni proizvodni ogledi topola u Glogonju (M. Popov) kao koreferati
iz oblasti proizvodnje topola i vrba;
— Iskorišćava-nje i prerada topolovog drveta (M. Orešković) kao referat, a
— Topola u proizvodnji poluhemijske celuloze i ambalažnih papira (F. Bodi),
— Korišćenje topole u proizvodnji pisaćih i štamparskih papira (M. Stanković)
i
— Korišćenje drveta topoleGavrilović) kao koreferatilovine i vrbovine).
u proizvodnji
iz oblast i
rezane i ljuštene ambalaže (B.
prerad e topola i vrba (topo494